Τί γνωρίζουμε γιά τόν Μινωϊκό Πολιτισμό;

Ἄγνωστα στοιχεῖα τοῦ Μινωικοῦ Πολιτισμοῦ πρὶν νὰ γίνει ἡ ἔκρηξις τοῦ ἡφαιστείου στὴν Σαντορίνη.

Ὁ Μινωϊκὸς πολιτισμὸς ὑπῆρξε στὸν πλανήτῃ μας περίπου 15.000 χρόνια πρίν.
 Ἤταν ἔνας ἀπὸ τοὺς πολὺ ἀνεπτυγμένους καὶ ἐξελιγμένους πολιτισμούς.
 Ὑπήρχαν μαγευτικὲς πόλεις μὲ μεγάλους δρόμους, πολυσύχναστα λιμάνια, ἐμπορικὲς ὁδούς…
Πολλὲς ἀπό τις σημαντικότερες πόλεις τῆς ἐποχῆς (200 περίπου) ἔχουν χαθεῖ γιὰ πάντα. Οἱ ἐρευνητὲς λένε ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια αὐτὴ (περίπου 15.000 χρόνια πρίν), ἡ Μεσόγειος ἦταν μιὰ εὔφορη κοιλάδα, καὶ ὄχι μιὰ θάλασσα, ὅπως εἶναι σήμερα.
Ὁ Νεῖλος, ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Ἀφρική, ὀνομαζόταν τότε Ποταμὸς Styx.*
Ὡστόσο, ὁ Νεῖλος εἶχε μιὰ διαφορετικὴ πορείᾳ τότε.
Ἀντὶ νὰ χύνεται στὴν Μεσόγειο Θάλασσα, κοντὰ στὸ σημερινὸ Δέλτα τοῦ Νείλου, στὴν Βόρεια Αἴγυπτο, ὁ Νεῖλος συνέχιζε σὲ μιὰν κοιλάδα καὶ ἔφτανε στὸ Γιβραλτάρ.
Αὐτὴ ἡ τεράστια κοιλάδα ἤταν ἡ Μεσόγειος θάλασσα,  ποὺ τότε ἤταν μιὰ εὔφορη γῆ.

 Ὑπῆρξε μιὰ κατακλυσμικὴ ἀλλαγὴ στὸν Ἀτλαντικό.
Αὐτὸ ὤθησε τὸ ποτάμι να ἀλλάξῃ πορεία καὶ ἡ λεκάνη τῆς Μεσογείου πλημμύρισε.
 Ἡ ἀναταραχὴ τοῦ νεροὺ κατέστρεψέ τὶς μεγάλες πόλεις τοῦ Μινωικοῦ πολιτισμοῦ.
Οἱ ἄνθρωποι ἔπρεπε να μετακομίσουν σὲ ὑψηλότερα σημεῖα. Ὑπάρχουν πολλὰ παράξενα μεγαλιθικὰ ὑπολείμματα, ποὺ βρέθηκαν σὲ ὅλη τὴν Μεσόγειο καὶ  ποὺ ἐνισχύουν αὐτὴν τὴν θεωρία.
Οἱ ἀρχαιολόγοι πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ 200 πόλεις ποὺ ἔχουν χαθεῖ στὴν Μεσόγειο Θάλασσα.
Ἡ Μινωικὴ καὶ Μυκηναϊκὴ στὴνν Κρήτη ἔχουν χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀπομεινάρια τοῦ Μινωικοῦ Πολιτισμοῦ, μετὰ τὸν κατακλυσμό.
Ἕνα πολὺ μεγάλο μυστήριο εἶναι οἱ γραμμές ποὺ βρίσκονται στὴν Μάλτα καί ποὺ εἶναι ὅπως οἱ σημερινὲς σιδηροδρομικὲς γραμμές, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι σκαρφάλωναν σὲ βουνὰ ἄλλα καὶ βυθίζονται σὲ νερό. Εἶναι ἔνα μυστήριο ἀνεξήγητο. Πῶς ἐκινοῦντο αὐτά τά «ὀχήματα» ἐπάνω σέ αὐτές τίς ῥᾶγες;

Δεῖτε ἐπάνω τὶς γραμμές, λες καὶ εἶναι ἀπὸ σημερινὰ τρᾶμ.
Ἂν βροῦν μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια τὶς γραμμὲς τοῦ τρᾶμ, ἔτσι ἀκριβῶς θὰ εἶναι, γιατὶ ὁ σίδηρος θὰ ἔχει κονιοποιηθῇ.
Γιατί ὑπάρχουν αὐτές οἱ αὐλακιές; Σέ τί ἐχρησίμευαν; Καί γιατί συνεχίζοντα καί στά βουνά ἀλλά καί μέσα στήν θάλασσα;

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply