Δηλητηριασμένα προϊόντα πολυεθνικῶν;

Ποιός θυμᾶται αὐτό;

«…Πρὸ χθὲς ἔφθασε στὴν «Ζούγκλα» ἕνας φάκελλος, μὲ μπουκάλι τῆς κόκα-κόλα, ἡ ὁποία ἀκόμη πάει μὲ ὅλα-τὰ σκουπίδια, καὶ μὲ ἕνα usb.
Ἐκεῖ μέσα, στὸ usb, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἀναφερόταν πὼς τὸ μπουκάλι περιεῖχε ὑδροχλωρικὸ ὀξὺ καὶ πὼς παρόμοια τέτοια μπουκάλια θὰ διασπαροῦν σὲ διάφορα πολυκαταστήματα, ἐντὸς τῆς χώρας…»

Τρομοκρατία κατά τῶν πολυεθνικῶν ἤ κατά τῶν πολιτῶν;

Καὶ τώρα μαθαίνουμε πώς:

«…Προϊόντα των μεγαλοεταιρειών Coca Cola, Nestle, Unilever και ΔΕΛΤΑ (αναλυτικότερα αναφέρονται παρακάτω) έχουν δηλητηριαστεί με χλωρίνη και υδροχλωρικό οξύ. Για ένα διάστημα, το οποιο δε θα αποκαλύψουμε καθώς δε θέλουμε να αποσυρθούν μερικώς οι παρτίδες που κυκλοφορούν, απαλλοτριώσαμε από γνωστές αλυσίδες super market σε όλη την Αττική τα προϊόντα αυτά….

…Πιο συγκεκριμένα, απαλλοτριώθηκαν και δηλητηριάστηκαν:
 
-12 σάλτσες για Ceasar σαλάτες της Hellmans (Unilever)
 
-23 συσκευασίες σάλτσα ντομάτας Pummaro ”Κλασσική” (Unilever)
 
-11 συσκευασίες σάλτσα ντομάτας Pummaro ”Πιο συμπυκνωμένη” (Unilever)
 
-35 συσκευασίες «Φρέσκο γάλα» της ΔΕΛΤΑ
 
-12 μπουκάλια Nestea ροδάκινο, της Nestle
 
-10 μπουκάλια Nestea λεμόνι, της Nestle
 
-29 μπουκάλια Coca Cola Light…»

Οργάνωση «Πράσινη Νέμεσις»: «Έχουμε δηλητηριάσει με χλωρίνη προϊόντα των μεγαλοεταιρειών Coca Cola, Nestle, Unilever και ΔΕΛΤΑ»

Δῆλα δή…
Ἕνας χῶρος ποὺ οὐδέποτε ἠνόχλησε τὶς πολυεθνικές.
Ποὺ οὐδέποτε ἔσπασε ἢ ῥήμαξε κάτι ποὺ νὰ ἀνήκῃ στοὺς τραπεζίτες…
Ποὺ ἐκφράζει κάθε τὶ ἀνθελληνικό, ἐφ΄ ὅσον ξεκάθαρα σχετίζεται μὲ τὸν Σόρος καὶ τὰ συμφέροντά του…
…δηλητηρίασε γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, μὲ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς τρόπο ποὺ ἔδρασε καὶ τὸ 2013, συγκεκριμένα προϊόντα πολυεθνικῶν.
(Καὶ ἡ ΔΕΛΤΑ ἀνήκει στὴν πολυεθνικὴ Vivartia.)
Κι ὅλο αὐτό εἶναι …φυσιολογικό;

Φυσιολογικὸ δὲν εἶναι.
Κάποιο λάθος ἔκαναν στὴν …συνταγὴ καὶ μᾶς ἔστειλαν παρτίδες ποὺ προορίζοντο γιὰ ἄλλους.
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν γνωρίζουμε σὲ ποιὸ ἀκριβῶς προϊὸν ἔγινε τὸ λάθος, ἀλλὰ ἀκριβῶς καὶ γιὰ νὰ μὴν μάθουμε, «μπέρδεψαν» δύο τρεῖς στὴν σειρὰ πολυεθνικές, πρὸ κειμένου νὰ …θαυμάσουμε τὸ …πανανθρώπινόν τους ἔργον.

Ἀλλοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ὀφείλουμε νὰ τὴν ἀναζητήσουμε.
Πάντως δολιοφθορὰ δὲν θὰ τολμοῦσαν ἀπέναντι στοὺς χρηματοδότες τους.

Φιλονόη

 

 

Leave a Reply