Οἱ φόροι στὸ τέλος ἀφήνουν ἀκαλλιέργητη τὴν γῆ…

Οἱ φόροι στὸ τέλος ἀφήνουν ἀκαλλιέργητη τὴν γῆ...

Ἡ ἀγροτικὴ παραγωγή, σὲ σχέση μὲ τὴν βιομηχανικὴ παραγωγή, ἔχει περιορισμούς, τόσο χρονικοὺς ὅσο καὶ ἐκτάσεως τοῦ χώρου παραγωγῆς. (Δὲν μπορεῖς νὰ παραγάγῃς περισσότερες τομάτες ἀπὸ ὅσες χωρᾶ τὸ χωράφι σου.)
Ταὐτόχρονα ἡ ἀγροτικὴ παραγωγὴ εἶναι ἀπαραίτητη γιατὶ οἱ βίδες καὶ οἱ λαμαρίνες δὲν τρώγονται.

Ὅταν φορολογῇς, μπορεῖ ἡ βιομηχανία νὰ σὲ ἐγκαταλείπῃ, οἱ ἀγροὶ ὅμως μένουν ἀκαλλιέργητοι.

Συβρίδης Γιῶργος

εἰκόνα

 

(Visited 139 times, 1 visits today)
Leave a Reply