Ἡ ἱστορία μέσα ἀπὸ τὴν …ἐρμηνεία!!!

Ἡ ἱστορία μέσα ἀπὸ τὴν ...ἐρμηνεία!!!

Ἡ ἱστορία λειτουργεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον μὲ τὴν ἑρμηνεία.
Ἡ ἐντύπωσις πὼς ἱστορία εἶναι ἁπλῶς ἡ πιστὴ καταγραφὴ γεγονότων καὶ τὸ «ἱστορικὸ γεγονός» εἶναι μοναδικό, καθολικὰ παγκόσμιο καὶ κυρίαρχο, εἶναι ἀπολύτως λανθασμένη.

Στὴν πραγμτικότητα ἔχουμε ἕνα ἱστορικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐξαιρετικὰ σύνθετο ὅπου:
– κάποιος ἔπραξε κάτι
– κάποιος τὸ ἀξιολόγησε
– κάποιος ἀξιολόγησε αὐτὸν ποὺ τὸ ἔκανε
– ἡ δική μας ἀντίληψις σχηματίζεται μέσα ἀπὸ τὴν ἀξιολόγηση κάποιου…

καὶ ἄλλες πολλὲς παράμετροι ὧν οὐκ ἔσται τέλος.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply