Αὐτήν τήν εἰκόνα ποιό κτῆνος τήν ᾡραματίσθη;

Ἤ, ἀπόηχος τῆς πυρκαϊᾶς τῆς Χίου, 2007.

Κάπου κοντὰ στὴν Ποταμιᾶ.
Παρατηρήσατε τὸ ἀπανθρακωμένο βουνὸ στὸ βάθος…

(πηγή φωτογραφίας καὶ σχολίου ὁ διαδικτυακὸς φίλος Στέλιου Στεφανίδου)

Γεμίσαμε τέτοιες εἰκόνες. 
Κι ὄχι μόνον στὴν Χίο.   (φωτογραφία) (φωτογραφία)

Αὐτὸ τὸ κτῆνος, ἤ αὐτὰ τὰ κτήνη, ποὺ …«ὁραματίσθησαν» ἐτούτην τὴν καταστροφή, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι δάκτυλοι τῶν γειτόνων, κατ΄ ἐμὲ θὰ ἔπρεπε νὰ καοῦν ζωντανοί!
Ἀναρωτιέμαι…
Πῶς στά κομμάτια κοιμοῦνται τίς νύκτες;
Πῶς θά φέρουν τά παιδιά τους ἐμπρός σέ τέτοιες εἰκόνες;
Διότι, αὐτὰ τὰ παιδιὰ ποὺ βλέπετε στὴν πρώτη φωτογραφία, θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ τῶν ἐμπρηστῶν.
Μέ ποιάν λογική λοιπόν ἐπιβάλλουν στά ἴδια τους τά παιδιά θάνατο;

Ἡ παρακάτω φωτογραφία δὲν παρουσιάζει τὴν φωτιὰ τῆς Χίου… (φωτογραφία)

Παρουσιάζει -διόλου μεταφορικῶς!!!0 τὸ αἷμα ποὺ ῥέει ἐξ αἰτίας τῆς φωτιᾶς. 
Τὸ αἷμα μας…
Τὸ αἷμα τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης…
Διότι αὐτὸς ὁ πλανήτης εἶναι τὸ μοναδικό μας σπίτι.
Αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ προστατεύουμε μὲ τίμημα ζωῆς, ἐὰν ἀπαιτηθῇ!
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀνάβουν ἕνα φιτίλι καὶ φεύγουν, πιστεύοντας πὼς δὲν τοὺς ἀφορᾷ, λανθάνουν…
Τί σημασία ἔχει ἐάν ἔβαλαν τήν φωτιά στήν Χίο καί αὐτοί ταξιδεύουν γιά Ῥίο ντέ Τζανέιρο τώρα;
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς καὶ τὸ δικό τους αἷμα πλέον ῥέει…
Ἴσως νὰ μὴ τὸ ἀντιλαμβάνονται, ἀλλὰ συντόμως, πολὺ συντόμως, ὅταν κάπου κοντὰ στὸ τέλος θὰ καταλάβουν τὰ πόσο συγκοινωνοῦντα δοχεῖα εἶναι τὰ πάντα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ζωὴ τοῦ πλανήτου μας.

Φιλονόη.  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply