Θά μᾶς σκοτώνουν γιά τό …νερό;

Ναί, γιατί ὄχι; Ἐπιστρέφουμε σὲ ἐποχὲς τέτοιες, ὅπου τὸ νερὸ ἀνῆκε σὲ ἕναν μόνον καὶ αὐτός, κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀπεφάσιζε ἐὰν θὰ τὸ μοιρασθῇ μὲ ἄλλους ἤ ὄχι. Ἀδίκως ἔπαιξε σέ τόσους ῥόλους τοῦ κακοῦ τσιφλικᾶ ὁ Κατράκης; Ἤ μήπως ὅλα αὐτά μᾶς ἦσαν ἄγνωστα; Συνέχεια

Ποιά σχέσις δένει τούς Γλέζους μέ τούς Δημητροκάλληδες;

Ἰωάννης Δημητροκάλλης τοῦ «Ι».

Διάβασα λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν μίαν εἴδησιν καὶ …τινάχθηκα, κυριολεκτικῶς.
Ἡ εἴδησις ἦταν κάπως …ἄσχετος, ἀλλὰ τελικῶς …ὄχι καὶ τόσο.
Ἀφῳροῦσε στὸ ὄνομα κάποιου παλαιοῦ μας γνωρίμου… Κάποιου κυρίου ποὺ δὲν …πολύ-συμπάθησα…!!! (Ἀμοιβαῖα τὰ αἰσθήματα ἦσαν, ἐξ ὅσων διεπίστωσα!!!)

Καὶ δὲν εἶχα κάποια προσωπικὰ μαζύ του… Ἀλλὰ νά… Συνέχεια

Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι;

Ἕλληνες ἤ Αἰγύπτιοι;
Κι ἐάν τίς ἔκτισαν Αἰγύπτιοι γιατί δέν μποροῦσαν νά μετρήσουν τό ὕψος των;
Μήπως τελικῶς ἀκόμη καί ἡ Αἴγυπτος ἦταν μία ἐπαρχία Ἑλληνική;
Μήπως κι αὐτή ἐλάμβανε τά φῶτα της ἀπό τήν Ἑλλάδα;
Τί μαρτυροῦν τά τοπωνύμια;
Συνέχεια

Ὁ Μιλτιάδης.

Θὰ ἦταν καλὸ κάπου κάπου νὰ ῥίχνουμε μίαν ματιὰ στὴν ἱστορία μας. Ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς διδάξῃ. 

Ἡ ἱστορία γιὰ παράδειγμα τοῦ Μιλτιάδου…

Πῶς ἔζησε καὶ πῶς πέθανε!

Ἕνα ἄλλο Ἑλλαδοξεφτιλιστάν καὶ τότε;

Ὄχι ἀκριβῶς.

Ἁπλῶς ἡ …κεκτημένη ταχύτης τῆς δημοκρατίας, ἢ ὀρθότερα τῆς ὀχλοκρατίας.

Συνέχεια