Θά μᾶς σκοτώνουν γιά τό …νερό;

Ναί, γιατί ὄχι; Ἐπιστρέφουμε σὲ ἐποχὲς τέτοιες, ὅπου τὸ νερὸ ἀνῆκε σὲ ἕναν μόνον καὶ αὐτός, κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀπεφάσιζε ἐὰν θὰ τὸ μοιρασθῇ μὲ ἄλλους ἤ ὄχι. Ἀδίκως ἔπαιξε σέ τόσους ῥόλους τοῦ κακοῦ τσιφλικᾶ ὁ Κατράκης; Ἤ μήπως ὅλα αὐτά μᾶς ἦσαν ἄγνωστα; Συνέχεια

Ποιά σχέσις δένει τούς Γλέζους μέ τούς Δημητροκάλληδες;

Ἰωάννης Δημητροκάλλης τοῦ «Ι».

Διάβασα λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν μίαν εἴδησιν καὶ …τινάχθηκα, κυριολεκτικῶς.
Ἡ εἴδησις ἦταν κάπως …ἄσχετη, ἀλλὰ τελικῶς …ὄχι καὶ τόσο.
Ἀφοροῦσε στὸ ὄνομα κάποιου παλαιοῦ μας γνωρίμου… Κάποιου κυρίου ποὺ δὲν …πολυσυμπάθησα…!!! (Ἀμοιβαῖα τὰ αἰσθήματα ἦσαν, ἐξ ὅσων διεπίστωσα!!!)

Καὶ δὲν εἶχα κάποια προσωπικὰ μαζύ του… Ἀλλὰ νά… Συνέχεια

Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι;

Ἕλληνες ἤ Αἰγύπτιοι;
Κι ἐάν τίς ἔκτισαν Αἰγύπτιοι γιατί δέν μποροῦσαν νά μετρήσουν τό ὕψος των;
Μήπως τελικῶς ἀκόμη καί ἡ Αἴγυπτος ἦταν μία ἐπαρχία Ἑλληνική;
Μήπως κι αὐτή ἐλάμβανε τά φῶτα της ἀπό τήν Ἑλλάδα;
Τί μαρτυροῦν τά τοπωνύμια;
Συνέχεια

Ὁ Μιλτιάδης.

Θὰ ἦταν καλὸ κάπου κάπου νὰ ῥίχνουμε μίαν ματιὰ στὴν ἱστορία μας. Ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς διδάξῃ. 

Ἡ ἱστορία γιὰ παράδειγμα τοῦ Μιλτιάδου…

Πῶς ἔζησε καὶ πῶς πέθανε!

Ἕνα ἄλλο Ἑλλαδοξεφτιλιστάν καὶ τότε;

Ὄχι ἀκριβῶς.

Ἁπλῶς ἡ …κεκτημένη ταχύτης τῆς δημοκρατίας, ἢ ὀρθότερα τῆς ὀχλοκρατίας.

Συνέχεια