Ἱστορία τῆς Ἀμφιπόλεως μέσα ἀπὸ τὰ νομίσματα

Λαειτεία, Ἑννέα Ὁδοὶ καὶ Ἀμφίπολις

Τί ἦταν αὐτό πού ᾡνόμασε Ἀμφίπολιν τό 437 π. Χ. ὁ Ἀθηναῖος Ἄγνων; Ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψις ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μετονομασία τῶν Ἑννέα Ὁδῶν, ὅμως αὐτὴ δὲν εἶναι ὅλη ἡ ἀλήθεια. Ἡ Ἀμφίπολις περιελάμβανε, ἐκτὸς τῶν Ἑννέα Ὁδῶν καί, ἀκόμη μίαν πόλι, ποὺ εὑρίσκετο σὲ Βισαλτικὸ ἔδαφος καί, ἔκειτο, ἀκριβῶς στὴν ἀπέναντι ἀπὸ τὶς Ἑννέα Ὁδοὺς ὄχθη τοῦ Στρυμῶνος ποταμοῦ. Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν Βισαλτικὴ Λαειτία, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας οὐδέποτε ἀπεκαλύφθη καὶ ποὺ πάντα ἡ πορεία της ἦταν ἀνεξάρτητος τῆς πορείας τῶν Ἑννέα Ὁδῶν. Συνέχεια

Ὥρα νά ἐκμεταλλευθοῦμε τόν Παρθενώνα;

Βλέπω ὅτι εἶστε πολλοὶ ποὺ συζητᾶτε σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ γίνῃ ἡ Ἀκρόπολις πασαρέλλα. (Γιὰ τοὺς Τούρκους στὴν Ἁγια-Σοφιὰ ποὺ ἔκαναν τὸ ἴδιο, καὶ τοὺς Ἄγγλους ποὺ ἔκαναν τσιμπούσια στὴν αἴθουσα τῶν κλοπιμαίων, φωνάζαμε, ἔτσι;)
Τί νά πῶ! 
Ἄντε, καὶ τὴν Τσικνοπέμπτη, σήμερα, στὴν Ἀκρόπολι ῥὲ παιδιά! Ἄλλωστε τὸ ἔχουμε ξανακάνει. Γιὰ νὰ «διαφημισθοῦμε» στοὺς ξένους πάντοτε. Παρθενῶνα ἔχουμε νὰ πουλήσουμε· τί ἄλλο ἔχουμε;… Συνέχεια

Ἡ καταστροφὴ τῆς Ἐρετρίας.

Ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια Ευβοίας

του Παντελή Καρύκα

Συγγραφέα – hellasforce.com

Η καταστροφή της Ερέτριας από τους Πέρσες (490 π.Χ.)

Το καλοκαίρι του 490 π.Χ. οι Πέρσες έπλευσαν προς την Εύβοια. Τελικώς , ο στόλος των ναυλόχησε στον κόλπο της Καρύστου.

Οι κάτοικοι της Καρύστου αρνήθηκαν αρχικώς να διευκολύνουν τους εχθρούς, αλλά ενώπιον της τεράστιας εχθρικής υπεροχής, αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Οι Πέρσες, αφού εγκατέστησαν στρατόπεδο στην Κάρυστο κινήθηκαν βορειότερα, προς την Ερέτρια. Συνέχεια

Ἕνας ἀσήμαντος κι ἄσημος τάφος, στὴν Ἀμφίπολιν.

Στὴν Ἀμφίπολι, κατὰ τύχη, εὑρέθη ἕνας πολὺ σπουδαῖος τάφος καὶ μάλιστα ἀσύλητος.
Δὲν ἦταν μὲ πεντακόσια μέτρα διάμετρο.
Δὲν εἶχε σφίγγες στὴν εἴσοδο. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν ὑπῆρχε κἂν εἴσοδος.
Δὲν εἶχε λιοντάρι στὴν κορυφή. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν ὑπῆρχε κἂν κορυφή.
Τὰ κανάλια δὲν ἐπεσκέφθηκαν τότε τὴν Ἀμφίπολι. Συνέχεια

Μιλτιάδης

Ὁ Μιλτιάδης (540 π.Χ. – περίπου 489 π.Χ.) ἦταν ὁ Ἀθηναῖος πολιτικός καὶ στρατηγός ποῦ ὁδήγησε τοὺς Αθηναίους στὴν μάχη τοῦ Μαραθώνος (490 π.Χ.). καὶ μαζὶ μὲ τὸν Θεμιστοκλὴ ἀπήλλαξαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν ἐκβαρβαρισμόν. Συνέχεια

Λοιπόν, οἱ Ἕλληνες εἶχαν δούλους;

ΜΕΡΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ…..

“Κατηγοροῦν τοὺς Ἕλληνες ὅτι εἴχαν δούλους, ὅπως μέχρι πρότινος εἴχαν καὶ οἱ Νότιες Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ.

Σήμερα οἱ σύγχρονες δημοκρατίες χρησιμοποιοῦν τοὺς μετανάστες, γιὰ τὴν αὐξήσῃ τῆς παραγωγῆς….

Ὡστόσο ἡ διάκριση μεταξὺ ἐλευθέρου καὶ δούλου στὴν Ἀθήνα εἶναι πολὺ μικρή. Συνέχεια