Ὥρα νά ἐκμεταλλευθοῦμε τόν Παρθενώνα;

Βλέπω ὅτι εἶστε πολλοὶ ποὺ συζητᾶτε σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ γίνῃ ἡ Ἀκρόπολις πασαρέλλα. (Γιὰ τοὺς Τούρκους στὴν Ἁγια-Σοφιὰ ποὺ ἔκαναν τὸ ἴδιο, καὶ τοὺς Ἄγγλους ποὺ ἔκαναν τσιμπούσια στὴν αἴθουσα τῶν κλοπιμαίων, φωνάζαμε, ἔτσι;)
Τί νά πῶ! 
Ἄντε, καὶ τὴν Τσικνοπέμπτη, σήμερα, στὴν Ἀκρόπολι ῥὲ παιδιά! Ἄλλωστε τὸ ἔχουμε ξανακάνει. Γιὰ νὰ «διαφημισθοῦμε» στοὺς ξένους πάντοτε. Παρθενῶνα ἔχουμε νὰ πουλήσουμε· τί ἄλλο ἔχουμε;… Συνέχεια

Eurovision, μία πολιτικὴ φούσκα…

Πρόπερσι ἐξέλεξαν τὸ ἔκφυλο ὂν τῆς Αὐστρίας.
Τώρα ἐξέλεξαν τὴν Οὐκρανία.
Ἀλλά γιατί;
Ἁπλῶς γιὰ νὰ κτυπήσουν τὴν Ῥωσσία. Συνέχεια

Ἡ ἐπέμβασις τοῦ ῥωσσικοῦ στρατοῦ στὴν Οὐκρανία ἀλλάζει τὰ δεδομένα.

IISCA Think Tank: H επέμβαση του Ρώσικου στρατού σε Ουκρανία αλλάζει τα δεδομένα.

Η καθαρή πλέον επιθετική στάση της Ρωσσίας με δυνάμεις τεθωρακισμένων εντός της Ουκρανίας σηματοδοτεί πολλά πράγματα.
Η εισβολή της Ρωσσίας εντός ξένης χώρας με διασταυρωμένες πληροφορίες( http://www.theguardian.com/world/2014/aug/28/ukraine-russia-emergency-un-nato-eu-meetings-invasion-claim )  είναι η δεύτερη κατά σειρά επέμβαση μετά την Οσετία. Η παρέμβαση του Ρωσσικού στρατού κατά την άποψη του IISCA ήρθε μετά από μια τελμάτωση της κατάστασης στην περιοχή αλλά και στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της ίδιας και του συνόλου σχεδόν του Δυτικού κόσμου.

Η Ρωσσία θέλει έτσι να δώσει το μήνυμα πώς δεν θα δεχτεί άλλο την διαιώνιση της κατάστασης που φθείρει και την δική της οικονομία αλλά δείχνει να την απομονώνει κάθε μέρα. Θυμίζει κίνηση λύσης γόρδιου δεσμού δια ξίφους σε ένα πρόβλημα που είχε ξεφύγει από τον έλεγχο της. Συνέχεια

Ὁπλισμένοι παρατηρητές τοῦ δημοψηφίσματος στήν Κριμαία;

Κριμαία: ὁ κάθε ἕνας, μὲ τὸν τρόπο του…
…παρατηρητὲς τοῦ δημοψηφίσματος…

Ἀγγελόπουλος Περικλῆς

Ὁ Περικλῆς εἶναι ἐκεῖ καὶ βλέπει τὰ γεγονότα τῆς Κριμαίας ἀπὸ μέσα. Κάτι ποὺ ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε…
Ξέρετε… Ὡς αὐτόπτης…
Καί ποιά ἡ ἀπορία μου;
Γιατί τά ὅπλα; Σέ τί χρειάζονται; Συνέχεια

Παντοῦ Ἑλλάς, ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν.

Παντοῦ Ἑλλάδα ἄλλα μας τὸ κρύβουν .

Οἱ Πελασγοὶ οἱ ἀρχαῖοι πρωτο-Ἕλληνες ἤσαν γηγενεῖς κάτοικοι τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Κύπρου. Οἱ Πελασγοὶ ἄρχισαν νὰ ἐποικοῦν σταδιακά τις ἔρημες ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους περιοχές: Συνέχεια

Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς, τοῦ Ν. Ἰ. Μέρτζου

 Ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν μὲ συνέπεια συνεχίζει τὸ κορυφαῖο ἐπιστημονικὸ καὶ ἐθνικὸ ρόλο ποὺ ἐπιτελεῖ στὰ Βαλκάνια. Οἱ ἐκδόσεις της πρωτοστατοῦν στὸ ζήτημα τῆς ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης καὶ τῆς ὑπεράσπισης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Στὴν τελευταία της ἐκδοση, διαβάζουμε τὴν μελέτη τοῦ Προέδρου της Νικολάου Ἰ. Μέρτζου, «Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς». Η σύντομη ἀλλὰ ἒγκυρη μελέτη ἐξιστορεῖ εὐσύνοπτα τὴ διαχρονικὴ ἐξέλιξη τοῦ Ζητήματος καὶ τεκμηριώνει τὰ σοβαρὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα γιὰ τὰ ὁποῖα Ξένες Δυνάμεις, ἐναλλασσόμενες διαχρονικὰ μεταξὺ 1871-2012, τὸ χρησιμοποίησαν καί, μέχρι σήμερα, τὸ χρησιμοποιοῦν. Δημοσιεύει ἀδιάσειστα ἐπίσημα στοιχεῖα, συνήθως ἂγνωστα, καὶ προβαδίζει διότι καλύπτει πλήρως τὴ διαδρομὴ τοῦ Ζητήματος μέχρι τὸν Νοέμβριο 2012.

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα:

Συνέχεια