Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι;

Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι;Ἕλληνες ἤ Αἰγύπτιοι;
Κι ἐάν τίς ἔκτισαν Αἰγύπτιοι γιατί δέν μποροῦσαν νά μετρήσουν τό ὕψος τους;
Μήπως τελικῶς ἀκόμη καί ἡ Αἴγυπτος ἦταν μία ἐπαρχία Ἑλληνική;
Μήπως κι αὐτή ἐλάμβανε τά φῶτα της ἀπό τήν Ἑλλάδα;
Τί μαρτυροῦν τά τοπωνύμια;
Θά τολμήσῃ ἐπί τέλους κάποιος νά γράψῃ ἀπό τήν ἀρχή τήν ἱστορία, βασιζόμενος στά εὑρήματα κι ὄχι σέ …ἐντολές;

Φιλονόη.

Έλληνες έκτισαν τις πυραμίδες της Αιγύπτου:
Υπάρχει ένας γρανίτης βάρους 600 τόνων που μεταφέρθηκε από το Ασουάν στην πυραμίδα της ΓΚΙΖΑΣ . Διαβάστε το Ασουάν ανάποδα, από τα δεξιά προς τα αριστερά, θα δείτε ότι βγαίνει η λέξη Νάουσα, δηλαδή λέξη Ελληνική. Διαβάστε ανάποδα και τις παρακάτω λέξεις που ενώ νομίζαμε μέχρι τώρα ότι είναι αιγυπτιακές , βλέπουμε ότι είναι Ελληνικές. π.χ. το Σάιδ είναι ο Δίας, το Σουέζ είναι ο Ζέους = Ζευς.
Γύρω στο 3000 π.Χ. Νάξιοι λιθοξόοι από λιμένα Κωφό ή Χοφό μαζί με τους Μινωίτες πήγαν στην Αίγυπτο και έκτισαν την πυραμίδα του Χέοπος. Ο ίδιος ο Χέοπας οφείλει το όνομά του στον Χοφό, όπως αναφέρουν πολλοί ιστορικοί. Γύρω στο 2500 π.Χ. υπήρχε η δυναστεία των Ναξίων στην Αίγυπτο. Ένας από αυτούς ήταν και ο Χέοπας.
Δεν αποκλείεται μαζί με τους Νάξιους λιθοξόους να ήταν μαζί τους και Κορίνθιοι, γιατί στην Κόρινθο υπάρχει ομώνυμη πόλη με την Πέτρα της Αραβίας. Όλοι οι ναοί της Ίσιδας στην Αίγυπτο είναι προσανατολισμένοι στην πρώτη εμφάνιση του Σείριου, που γίνεται τον Ιούλιο. Αλλά και ο Παρθενώνας στις 25 Ιουλίου (τελευταία ημέρα των Παναθηναίων) δέχεται το φως του Σείριου που φωτίζει το άγαλμα της Αθηνάς, η οποία ταυτίζεται με την Ίσιδα ή Ιώ που σημαίνει ανατολή.
Επάνω, στην φωτογραφία, η ελληνική επιγραφή που βρίσκεται στην είσοδο της πυραμίδας της Γκίζας.
(Visited 172 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕλληνες ἔκτισαν τίς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ἤ Αἰγύπτιοι; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply