Ὁ ἀποικισμὸς τῆς Θάσου…

Θρᾶκες οἱ πρῶτοι ἄποικοι – Ὁ ποιητὴς Ἀρχίλοχος καὶ οἱ σατυρικοί του στίχοι.

         Στὸ τέλος περίπου τοῦ 8ου αἰ. π.Χ. ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰ. π.Χ., μία ἀποστολὴ ἀπὸ τὸ κυκλαδίτικο νησὶ τῆς Πάρου, ἀποβιβάστηκε στὸ πυκνόφυτο νησὶ τῆς Θάσου μὲ ἀρχηγὸ τὸν Τελεσικλῆ, πατέρα τοῦ λυρικοῦ ποιητοῦ Ἀρχιλόχου.

   Γύρω στὸ 684-680 π.Χ. οἱ Πάριοι ἄποικοι ἴδρυσαν στὴν ΒΑ ἀκτὴ τοῦ νησιοῦ, σὲ θέση προφυλαγμένη ἀπὸ φυσικὸ λιμάνι, τὴν πόλη τῆς Θάσου. Τὸ νησὶ κατεῖχε τότε τὸ θρακικὸ φύλο τῶν Ἠδώνων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαπεραιωθεῖ σ΄αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀπέναντι ἀκτὴ τῆς περιοχῆς τοῦ Παγγαίου. Ἀπὸ τὸ ὄνομα τῶν Ἠδώνων εἶχε ὀνομαστῆ καὶ τὸ νησί, πρὶν τὴν ἐγκατάσταση τῶν Παρίων ἀποίκων, Ἠδωνὶς ἢ Ὀδονίς. Συνέχεια

Ὁ βασιλεὺς Κόδρος.

Πότε ἔζησε;
Πότε ὑπῆρξε, ἐάν ὑπῆρξε;
Ὁ θρύλος μᾶς ἄφησε ψήγματα πληροφοριῶν, ἀλλὰ τὸ ὄνομά του δὲν ἐχάθη.
Τὸ πόσο σημαντικὸς ἦταν γιὰ τὴν Ἀθήνα, τὸ ἀντιλαμβανόμεθα ἀπὸ τὸ πόσο τὸν τιμοῦσαν οἱ Ἀθηναῖοι.
Ἄλλως τέ, ἐθυσιάσθη γιὰ τὴν λατρεμένη του πόλι. Τί περισσότερο γιά ἕναν βασιλέα;
Ὑπερτάτη θυσία! Ὑπέρτατος Ἔρως!

Συνέχεια

Περὶ Ὀρσηΐδος – τῆς μητέρας τῶν Ἑλλήνων.

 Στην ελληνική μυθολογία η Ορσηίδα (Ορσηίς) ήταν η νύμφη που έμελλε να γίνει η μητέρα όλων των Ελλήνων. Η νύμφη Ορσηίδα παντρεύτηκε το γιο του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, Έλλην…

Στα αποσπάσματα που ακολουθούν, ο Πίνδαρος και ο Απολλόδωρος αποκωδικοποιούν την αναγέννηση της Ελληνικής φυλής, μετά την κάθαρση που προκλήθηκε από τον μεγάλο κατακλυσμό.

Συνέχεια

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων….

 

Ὤ παῖδες Ἑλλήνων

Σεπτέμβριο, είχε διεξαχθεί μία από τις σπουδαιότερες μάχες του κόσμου.
Η μάχη του Μαραθώνος..

Καθώς διάβαζα γι’αυτήν,για τα απίστευτα ανδραγαθήματα των προγόνων μας,δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ κάποια πράγματα με πίκρα και απογοήτευση,αναλογιζόμενη το σήμερα.
Ἀραγε,που πήγαν εκείνοι οι Ἒλληνες;; Σε ποιά ρωγμή του χρόνου χάθηκαν;
Συνέχεια

Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!

 

Τό βλέπουμε ἀλήθεια σέ αὐτήν τήν φωτογραφία; Κάτι σύνηθες, προερχόμενον ἐκ τῆς Κίνας; Χμμμ… Σαφῶς… Μόνον ποὺ ἐγὼ βλέπω καὶ μερικὲς «περίεργες» μεσογειακὲς λεπτομέρειες. Στραβώθηκα ἤ ὄχι; Ἀφῆστε δὲ ἐκεῖνα τὰ φλουριά!!! Σὲ κάθε ἐπίσημο τελετή τους, νὰααα τὰ φλουριά!!! Ἀπό ποῦ ἄρα γέ νά τά κληρονόμησαν;

(πηγὴ φωτογραφίας)

Ἐχθὲς ἐδημοσίευσα κάποιες φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Κίνα, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀποδεικνύουν τὸ πέρασμα τῶν Ἑλλήνων κι ἀπὸ ἐκεῖ.

Συνέχεια

Ὀνήσιλος ὁ Σαλαμίνιος.

Ἄλλος ἕνας Ἕλλην …«ἀνύπαρκτος»!
Γράφει ὁ Αἴας.

Ὄχι ὅμως μόνον ξεχασμένος. Δολοφονημένος ἀπὸ προδοσία!!!

Σαράκι κι αὐτό ὅμως… Ἀπέραντο!
Τὸν Αἴαντα ὅμως τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὰ ἐξαιρετικά του ἀφιερώματα. 

Φιλονόη.

Στην Ιωνική γη καίει η φωτιά της επανάστασης κατά της Περσικής τυραννίας. Οι Ίωνες μαζί με τους Αθηναίους καίνε τις Σάρδεις, την πρωτεύουσα της σατραπείας που πήρε φωτιά σαν ένας τεράστιος πυρσός, μιας και όλη η πόλη ήταν ξύλινη. Καθώς τα ερείπια των Σάρδεων καπνίζουν, οι Πέρσες στέκουν άπραγοι και σαστισμένοι από την καταστροφή.

Κατά το έτος 499 π.Χ. στην Σαλαμίνα της Κύπρου, υπάρχει ένας άνδρας που είναι έτοιμος να αντισταθεί στους βάρβαρους της Ασίας. Είναι ο Ονήσιλος, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Σαλαμίνας, Χέρσιου. Την βασιλεία όμως, έχει ο Γόργος, ο πρωτότοκος γιος του. Ο Ονήσιλος προσπαθεί να πείσει τον αδελφό του να συμπαραταχθεί με τους αδελφούς Ίωνες στον υπέρ πάντων αγώνα, εναντίον του κοινού εχθρού. Ο Γόργος, από δειλία ή από καιροσκοπισμό δεν δέχεται την γνώμη του αδελφού του. Τα δυο αδέλφια διαπληκτίζονται έντονα υποστηρίζοντας με Συνέχεια