Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!

 

Τό βλέπουμε ἀλήθεια σέ αὐτήν τήν φωτογραφία; Κάτι σύνηθες, προερχόμενον ἐκ τῆς Κίνας; Χμμμ... Σαφῶς... Μόνον ποὺ ἐγὼ βλέπω καὶ μερικὲς «περίεργες» μεσογειακὲς λεπτομέρειες. Στραβώθηκα ἤ ὄχι; Ἀφῆστε δὲ ἐκεῖνα τὰ φλουριά!!! Σὲ κάθε ἐπίσημο  τελετή τους, νὰααα τὰ φλουριά!!! Ἀπό ποῦ ἄρα γέ νά τά κληρονόμησαν;

Τό βλέπουμε ἀλήθεια σέ αὐτήν τήν φωτογραφία; Κάτι σύνηθες, προερχόμενον ἐκ τῆς Κίνας; Χμμμ… Σαφῶς… Μόνον ποὺ ἐγὼ βλέπω καὶ μερικὲς «περίεργες» μεσογειακὲς λεπτομέρειες. Στραβώθηκα ἤ ὄχι; Ἀφῆστε δὲ ἐκεῖνα τὰ φλουριά!!! Σὲ κάθε ἐπίσημο τελετή τους, νὰααα τὰ φλουριά!!! Ἀπό ποῦ ἄρα γέ νά τά κληρονόμησαν;

(πηγὴ φωτογραφίας)

Ἐχθὲς δημοσίευσα κάποιες φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Κίνα, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀποδεικνύουν τὸ πέρασμα τῶν Ἑλλήνων κι ἀπὸ ἐκεῖ.

Σημείωσα μάλλιστα πὼς οἱ ἴδιοι οἱ Κινέζοι χορευτές συγκροτήματος, ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τοῦ 2004, παρίσταντο στὶς ἐκδηλώσεις, ἔφεραν στὶς στολές τους μαιάνδρους, τὴν τετραγᾶμμα, Μινωϊκοὺς διπλούς πελέκεις, καθῶς ἐπίσης καὶ πολλὰ ἄλλα ἑλληνικότατα σύμβολα. Ὅταν ἐρωτήθησαν γιὰ τὴν προέλευσιν τῶν συμβόλων, ἀπήντησαν πὼς τὰ εἶχαν ἐντοπίσει σὲ ἀρχαίους τάφους.

Τί μᾶς λέει τό παραπάνω γεγονός;
Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ἤδη ὑπάρχοντα στοιχεῖα, (τοπωνύμια, τᾶφοι, μεσογειακὰ εὑρήματα) ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ πέρασμα τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ἐκεῖ, ἔρχονται αὐτὰ τὰ σύμβολα νὰ  μᾶς ἀποδείξουν πὼς δὲν πέρασαν ἀπλῶς ἀπὸ ἐκεῖ, ἀλλὰ ἔζησαν κι ἀνέπτυξαν πολιτισμό. Σαφῶς κι αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι παράλληλος μὲ τὸν ἐδῶ, ἀλλὰ βαθύτατα ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ ἐκεῖ περιβᾶλλον. Ὅμως εἶναι γεγονός, ἄν καὶ κάπως …ἀπίστευτο!

Σήμερα ὅμως δὲν θὰ ἀναφερθῶ περισσότερο στὰ τῆς Κίνας.
Θὰ περάσω ἀπέναντι, στὴν Ἰαπωνία. Ἐκεῖ ποὺ οἱ Ἀϊνοῦ ἀποδεικνύουν μὲ τὴν ὕπαρξίν τους πὼς ναί, ἔως ἐκεῖ ἔφθασαν οἱ Ἴωνες!

 

Ἐάν λοιπόν ἔφθασαν ἔως τήν Ἰαπωνία, γιατί νά μήν ἔκαναν μερικῶν χιλιετιῶν στάσιν στήν Κίνα; Θά τούς πείραξε τό κλίμα; Οἱ μογγόλοι, πού τότε ἦταν ἀνύπαρκτοι; Ἤ ὁ …κόκκινος δράκος; Ἤ μήπως θά τούς ἐνόχλησε ἡ ἀπόστασις ἀπό τά πατρῶα καί μητρῶα ἐδάφη; Τί ἐξερευνητές θά ἦταν ἐάν δέν τολμοῦσαν; 
Καὶ μὴν πεταχτῇ κάποιος νὰ μιλήσῃ γιὰ κατακτήσεις, διότι θὰ εἶναι διπλὰ ἠλίθιος! Σὲ ἐκεῖνες τὶς ἐποχές, ποὺ ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς μας δὲν ξεπερνοῦσε τὰ ἐλάχιστα ἐκατομμύρια (ἴσως νὰ λέω καὶ πολλά), τὰ μετρημένα στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ, δὲν ὑπῆρχαν κατακτήσεις. Ὑπῆρχαν ἐγκαταστάσεις. Μετὰ ἦλθαν οἱ κατακτητές, οἱ σφαγεῖς, οἱ γενοκτόνοι… Ὅταν θέλησαν νὰ ἐκτοπίσουν αὐτοὺς ποὺ ἔκαναν τὴν Γῆ νὰ βλασταίνῃ καὶ νὰ καρποφορῇ!!!  (Διαβᾶστε τὰ ἀποσπάσματα γιὰ τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα, στὸ ἱερὸν-ἱστορικὸν βιβλίον τῶν Ἑβραίων!!! Δίδουν θαυμασίους ὁδηγίες γιὰ αὐτὴν τὴν μεθοδολογία!!!)

 Τί εἶναι λοιπόν οἱ Ἀϊνοῦ; Ἀπό ποῦ προέρχονται; Γιατί μόλις πρόσφατα ἡ Ἰαπωνική κυβέρνησις τούς ἀνεγνώρισε ὥς τό ἀρχαιότερον φύλον τῆς χώρα τους;

ΙΩΝΕΣ Αϊνού – οι αρχαίοι κάτοικοι της ΙαπωνίαςΜια ιστορική απόφαση πήρε το Ιαπωνικό κοινοβούλιο. Αναγνώρισε επισήμως ότι οι Αϊνού είναι οι αρχαίοι κάτοικοι της Ιαπωνίας.
Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ιαπωνίας, πριν την επικράτηση της σύγχρονης Ιαπωνικής φυλής πάνω στην παλιά, ονομαζόταν Αϊνού. Η προφορική και γραπτή γλώσσα που φαίνεται να χρησιμοποιούσαν είναι η συλλαβικής δομής “κατακάνα” μια μορφή της γιαπωνέζικης γραφής που χρησιμοποιείται λόγω της ακρίβειας και ευελιξίας της για περιγραφή επιστημονικών όρων μέχρι και σήμερα.
Οι Αϊνού λοιπόν σύμφωνα με τους ανθρωπολόγους δεν είναι Ιάπωνες. Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!13Η γραφή “κατακάνα” έχει πολύ ενδιαφέρουσες ομοιότητες με την αρχαία Κρητική συλλαβική γραφή. Η γλώσσα τους και τα έθιμά τους έχουν πάρα πολλές ομοιότητες με τα αντίστοιχα της αρχαίας Ελλάδας, και το όνομά τους θυμίζει και πάλι παραφθορά του “Ίωνας.
Γιατί δηλαδή να μην ήταν Ίωνες; Μας χαλάει; (πηγή)

Οἱ φωτογραφίες ποὺ θὰ  παρουσιάσω εἶναι ὅλες ἀπὸ ἐδῶ.

Καὶ εἶναι ὅλες ἀποδεικτικὰ ἰσχυρὰ γιὰ τὴν πελασγικὴ φύσιν τῶν Ἀϊνοῦ!!!

Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!2 Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!3 Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!4

Ἐπίσης, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ μέγεθος τῆς συγγενείας μας, καλὸ θὰ ἦταν μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία νὰ μελετήσουμε τὸ βιβλίο τῶν Δωρικοῦ-Χατζηγιαννάκη. Σχετικῶς μὲ τὸ βιβλίο διαβάζουμε, περιλυπτικῶς: (Δὲν εἶναι διαφήμισις.)

Μεγάλη ήταν η έκπληξη των Ευρωπαίων, όταν ανεκάλυψαν ότι σε ωρισμένες περιοχές της Άπω Ανατολής κατοικούσαν λαοί λευκοί, τελείως διαφορετικοί από τους μογγολικούς λαούς, οι οποίοι αποτελούσαν λευκές νησίδες μέσα στη μογγολική θάλασσα που τους περιέβαλλε.Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!14
Λευκοί πληθυσμοί ανεκαλύφθησαν στην Χοκάιντο, το βορειότερο από τα ιαπωνικά νησιά, στην Σαχαλίνη, στις εκβολές του ποταμού Αμούρ και στις Φιλιππίνες νήσους.
Αργότερα οι ανθρωπολόγοι και οι αρχαιολόγοι (όπως γράφει ο Ι. Πασσάς) εξακρίβωσαν ότι οι λευκοί κάτοικοι της Ανατολικής Ασίας άλλοτε, προ της νεολιθικής εποχής, ήσαν εξαπλωμένοι στο σύνολο σχεδόν της ανατολικής Ασίας. Οι επιστήμονες ωνόμασαν αυτούς τους πρωτόγονους λευκούς παλαιοκαυκασίους. Υπολείμματά τους αποτελούν σήμερα οι Νίχβοι ή Γκιλιάκοι των εκβολών του Αμούρ και της Σαχαλίνης, οι Αϊνού της Ιαπωνίας καθώς και μικρές ομάδες στις Φιλιππίνες.
Ο αρχαιότατος λαός των Αϊνού, όπως διδάσκουν οι ελλιπείς, εν γένει πηγές, αντιμετώπισε την εισβολή και την καταπίεση των διωκτών του, των Ιαπώνων. Αντιστάθηκαν γενναία, πολέμησαν επίμονα με πρωτόγονα όπλα εναντίον πανόπλων εχθρών και απομονώθηκαν τελικώς ως μουσειακό κατάλοιπο στην νήσο Hokkaido. Ίσως οι εχθροί διέγνωσαν την αξία και την σπουδαία τους καταγωγή και θέλησαν να τους αφανίσουν αφομοιώνοντάς τους και φυλετικώς και γλωσσικώς. Όμως, όπως και στην Ελληνική Μητρόπολη, δεν κατάφερε ο κατακτητής να αφανίση την γλώσσα.
Η ανά χείρας μελέτη μας λοιπόν είναι πρωτογενής διερεύνηση της γλώσσας, τα λοιπά δε ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία που περιελήφθησαν, βοηθούν τον αναγνώστη να συμπληρώση την εικόνα από τα γλωσσικά στοιχεία, με χαρακτηριστικά του καθ’ ημέραν βίου, των πεποιθήσεων και της Κοσμογονίας των Αϊνού, που κι αυτά, παραπέμπουν σε ελληνικές πηγές και δοξασίες. (πηγή)

Ἐλπίζω μόνον νὰ μὴν σᾶς κούρασα… Κι εὔχομαι νὰ συλλέξουμε συντόμως περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴν πραγματικὴ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοὺ ἀνᾲ τὴν ὑφήλιο.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οὐδέποτε θὰ μοῦ ἄρεσε νὰ στρωθῶ ἐπάνω στὴν δόξα τῶν προγόνων μου. Ἀπλῶς χρησιμοποιῶ τὴν ἱστορία καὶ ἀντιλαμβάνομαι τὸ ποῦ θὰ φθάσουμε συντόμως!

Σχετικὰ κείμενα:

Ἡ Ἑλληνικὴ Κίνα!

Ἑλλὰς παντοῦ! Ὅπου κι ἐὰν κυττάξῃς….

Πότε πρωτοπάτησαν οἱ Ἕλληνες τήν Ἀμερική εἴπαμε;

Πότε πρωτοπάτησαν οἱ Ἕλληνες τήν Ἀμερική εἴπαμε; (β)

 Οἱ Ἰνδιάνοι Ναυᾶχος καὶ ἡ γλώσσα Ἀθαπάσκαν.

Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμίδες.

 Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ ποιὸς ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερική.

(Visited 791 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply