Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμίδες.

Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμίδες.1αΤὸ ἐὰν οἱ πυραμῖδες εἶναι ἤ ὄχι Ἑλληνικές, τὸ ἀποδεικνύει ἕνα περιστατικὸ ποὺ μᾶς διασώζῃ ἡ ἱστορία μας καὶ ἀναφέρει τὴν μέτρησι τοῦ ὕψους τους ἀπὸ τὸν Θαλῆ.
Γιὰ νὰ μετρήσῃ μόνον αὐτὸς τὸ ὕψος τῶν πυραμίδων, κι ὄχι οἱ Αἰγύπτιοι, καταδεικνύει τὴν μαθηματικὴ δομὴ τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ εἶχαν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν οἱ Ἕλληνες. Ἐὰν οἱ Αἰγύπτιοι εἶχαν κτίσῃ τὶς πυραμῖδες, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ γνώριζαν θὰ ἦταν τὸ ὕψος τους καὶ φυσικὰ τὸ ἐμβαδὸν καὶ τὸν ὄγκο τους. Κάτι ποὺ ὅμως δὲν συνέβαινε.
Οἱ πυραμῖδες κρύβουν μαθηματικά, γερὰ μαθηματικά. Πῶς λοιπόν θά κτίσῃ κάποιος κάτι ὅταν δέν κατέχῃ τά μαθηματικά πού τό δομοῦν;

Τέλος ἡ ἴδια ἡ λέξις πυραμὶς εἶναι Ἑλληνικοτάτη. Καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ Αἴγυπτος. Καθῶς ἐπίσης καὶ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῆς χώρας.

Φιλονόη.

Η ετυμολογία της λέξης πυραμίδα είναι ελληνική πυρ+ αμίς= το δοχείο της φωτιάς.
Άλλοι επιστήμονες λένε ότι προέρχεται από την λέξη ΠΥΡΑΜΙΣ ή ΠΥΡΑΜΟΥΣ. Η ΠΥΡΑΜΟΣ ήταν ο πλακούντας καθώς και γλύκισμα τριγωνικό από ΠΥΡΟΣ = ΣΙΤΟΣ
Ο ΗΣΥΧΙΟΣ αναφέρει ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ = ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΕΠΙ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΑ.
Να συμπληρώσω ότι το όνομα «Αίγυπτος» είναι ελληνικό , προέρχεται από τις λέξεις Αιγαίο + Ύπτιο δηλ. πεδινό Αιγαίο ή Αιγηίς + Υπτίως = Αίγυπτος δηλ. πεδινή Αιγηίδα. Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν την χώρα τους Κεμ Χαμ= Μαύρη Γη.
Το όνομα Χέοπας είναι το εξελληνισμένο όνομα του Χέφου. Το βιβλιο «ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ, ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ» γράφει πως στα υπόγεια πατώματα της πυραμίδας βρίσκεται ένας θάλαμος με ανώμαλο έδαφος που πιστευόταν ότι ήταν ένα ατελείωτο δωμάτιο. Προσφάτως ανακαλύφθηκε πως το δωμάτιο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από έναν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΓΕΜΙΖΑΜΕ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΑΥΤΟ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΕΦΤΑΝΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ !!!

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 220 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμίδες.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμῖδες. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμῖδες. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply