Φαναγορ(ε)ία

Φαναγορ(ε)ία

Ἡ ἑλληνικὴ πόλις Φαναγορία στὴν Μαύρη Θάλασσα Ὅπως ἀναφέρει ἡ συγγραφεὺς Ἁγιάτις Μπενάρδου, στὴν Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἱδρύματος Μείζονος Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὸν Εὔξεινο Πόντο, ἡ Φαναγορεία ἱδρύθη στὰ μέσα τοῦ 6ου αἰῶνος π.Χ. ἀπὸ κατοίκους τῶν Ἀβδήρων καὶ ἀπετέλεσε τὴν μεγαλυτέρα σὲ ἔκταση ἑλληνικὴ ἀποικία στὴν περιοχή. Παρ’ ὅ,τι οἱ ἀναφορὲς στὶς γραπτὲς πηγὲς δὲν εἶναι … Συνέχεια

Διαρκὴς εὐημερία οὐδέποτε ὑπῆρξε στὴν ἱστορία…

Διαρκὴς εὐημερία οὐδέποτε ὑπῆρξε στὴν ἱστορία…

Σὲ μίαν ἄλλη εὐτυχισμένη εὐρωπαϊκὴ χώρα διαδηλωτές, πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, παραλίγο νὰ λιντσάρουν τὸν πρόεδρο τῆς ἰσχυροτέρας στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης. Μπατριδοευρωπαῖοι, Στέλιος Ῥάμφος καὶ Ἄρης Πορτοσάλτε ἀποφαίνονται, ὅτι οἱ Γάλλοι δὲν ἐπέρασαν διαφωτιζμὸ ἤ, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐὰν ἐπέρασαν τὸν ἐλησμόνησαν.

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ μερικά …κορόιδα γαμβρούς; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ μερικά …κορόιδα γαμβρούς; (ἀναδημοσίευσις)

Εἰδήσεις πάλι σήμερα… Κι ἐγὼ φυσικά, ὅπως ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἀπέχω… Ἀπέχω διότι θεωρῶ πὼς μοῦ κάνουν κακό, ὅσο τίποτα ἄλλο γύρω μου… Θὰ βάλω λοιπὸν τὸν κλασσικό μας κινηματογράφο καὶ θὰ ἀπολαύσω μίαν ἀκόμη Ἑλληνικὴ ταινία… Θὰ μπορούσατε νὰ τὸ κάνετε κι ἐσεῖς…

Δέν ἦταν συνωμοσία ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμῶν;

Δέν ἦταν συνωμοσία ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμῶν;

Τέλος ἀνέφερε ὅτι ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο κίνδυνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ Παγκόσμιο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως τοῦ Μαρόκου ποὺ ὅπως εἶπε στόχο ἔχει τὴν ἀντικατάσταση πληθυσμῶν. Καὶ ἐγὼ νόμιζα ὅτι τὰ λένε μόνο οἱ συνωμοσιολόγοι…

Γίνεται νά θέλουν οἱ δουλέμποροι νά παύσῃ ἡ δουλεμπορία;

Γίνεται νά θέλουν οἱ δουλέμποροι νά παύσῃ ἡ δουλεμπορία;

Γνωρίζετε κάποιον φούρναρη πού νά εἶναι ἐνάντιος τῆς διακινήσεως ἀλεύρων; Γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο πού νά θέλῃ νά ἐξαφανισθῇ τό ἔγκλημα; Γνωρίζετε κάποιον κρεοπώλη πού νά εἶναι ὑπέρ τῶν βέγκαν; Γνωρίζετε κάποιον ἀσφαλιστή, πού νά εἶναι ὑπέρ ἑνός ἰδανικοῦ δημόσιου ἀσφαλιστικοῦ συστήματος; Γνωρίζετε κάποιον ἔμπορο πού νά μήν ἐπιζητᾶ τό κέρδος;

Δὲν εἶναι (γιὰ τὴν ὥρα) ἐχθροί μας οἱ Τοῦρκοι…

Δὲν εἶναι (γιὰ τὴν ὥρα) ἐχθροί μας οἱ Τοῦρκοι…

Βαρέθηκα νὰ ἀκούω γιὰ Τούρκους. Εἶναι ἡ τελευταία φορὰ ποὺ γράφω γιὰ τὰ περὶ πολιτικῶν στὴν χώρα. Μετὰ ἀπὸ ἕναν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο, ἀκόμη καὶ ἕνα θερμὸ ἐπεισόδιο, τὸ πολιτικὸ σύστημα θὰ χάση τὸ ἔδαφος κάτω ἀπὸ τὰ πόδια καὶ κοινῶς τὴν …κουτάλα!!! Τὸ σημερινὸ πολιτικὸ σύστημα, ποὺ ἐφοδιάζεται καθημερινῶς μὲ «προκομμένους», ποὺ τοὺς διασπείρει κυριολεκτικῶς … Συνέχεια