Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα κριτήρια πλὴν τῆς Ἀληθείας

Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα κριτήρια πλὴν τῆς Ἀληθείας

…γιὰ νὰ ἐπιλέξουμε τὴν διαδρομή μας. Ὅλα αὐτὰ ποὺ πιστεύαμε πὼς ἐξυπηρετοῦν τὸν Ἄνθρωπο πρέπει, ἕνα πρὸς ἕνα, νὰ ἀναθεωρηθοῦν καὶ νὰ ἀποδειχθοῦν ὡς ἀληθῆ, γιὰ νὰ τὰ διατηρήσουμε ζωντανὰ μέσα μας. Ἐὰν ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι, ἁπλῶς τὰ πετᾶμε. Μόνον ὅ,τι ὑπηρετῇ τὴν ἀλήθεια μπορεῖ νὰ εἶναι κριτήριον καὶ ὁδηγός μας. Ὅλα τὰ ἄλλα … Συνέχεια

Ἡ αὐτοπροστασία εἶναι ὑποχρέωσίς μας…

Ἡ αὐτοπροστασία εἶναι ὑποχρέωσίς μας…

«Ἀκούγεται παράξενο, ἀλλὰ εἶναι Ἀλήθεια… Οἱ λέξεις ποὺ σὲ βοηθοῦν νὰ ζήσῃς, βοηθοῦν τὸν ἄλλον νὰ σὲ πεθάνῃ…»

Ὑπομένοντας κι ἐπιμένοντας…

Ὑπομένοντας κι ἐπιμένοντας…

Διανύοντας τὶς τελευταῖες ἡμέρες πρὸ τῆς ἀπολύτου καταῤῥεύσεως τῶν πάντων, συνειδητοποιηοῦμε ὅλοι μας πὼς τὰ ὅριά μας σταδιακῶς ἐξαντλῶνται καὶ ἡ ὑπομονή μας τελειώνει. Ἡ κόπωσις δέ, ὅλων μας, εἶναι τόσο βαρειά, ποὺ πλέον πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ ἄκρως ἀναγκαία γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους.

Αὐτοσεβασμός…

Αὐτοσεβασμός…

Καλημέρα!!! Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Μὲ ῥίζες ἄφοβες…

Μὲ ῥίζες ἄφοβες…

Πότε βοριᾶς… Πότε νοτιᾶς… τὰ φύλλα μου θροΐζουν… Μὰ εἶναι οἱ ῥίζες μου ἐλιᾶς, ἄφοβες, κι ἄνεμοι ἄς ἐρίζουν…