Βιβλιο-μελετῶντας …ἀπηγορευμένα βιβλία! (2)

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Σήμερα θὰ μιλήσουμε πάλι γιὰ ἀπηγορευμένα βιβλία.

Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ φίλου μας τοῦ Νίκου Βεργίδου καὶ τῆς μελέτης του γιὰ τὸν Χίτλερ.  Τίτλος βιβλίου «Ἀδόλφος Χίτλερ κι Ἐθνικοσοσιαλισμὸς». Ἐκδόσεις ΑΡΚΑΔΙΑ. (Στὸ πέρας τοῦ σημειώματος τὸ βιβλίον σὲ ψηφιακὴ μορφή.) Συνέχεια

Βιβλιο-μελετῶντας …ἀπηγορευμένα βιβλία! (1)

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Σήμερα θὰ μιλήσουμε γιὰ ἀπηγορευμένα βιβλία.

Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ θέλω νὰ ἀναφερθῶ σὲ κάποια πολὺ ἐνδιαφέροντα ἀναγνώσματα, ποὺ ὅμως, ἐπὶ τῆς οὐσίας, παραμένουν πλήρως …ἀπηγορευμένα. Βέβαια στὴν ἐποχή μας πλέον κυκλοφοροῦν διαδικτυακῶς, ἀλλὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὰ προμηθευθοῦμε σὲ ἔντυπο μορφή, μᾶλλον εἶναι …ἀδύνατον.
Ἐν τούτοις, ὅλο καὶ κάποιοι τὰ διαθέτουν καί, εὐτυχῶς, τὰ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ψηφιοποιήση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μποροῦμε σήμερα νὰ τὰ προμηθευθοῦμε.
Προσωπικῶς σᾶς τὰ συστήνω  πρὸ κειμένου νὰ λάβετε, ὅσοι δὲν τὶς ἔχετε, τὶς ἐν λόγῳ ἱστορικὲς ἔρευνες-μελέτες.
Συνέχεια

Ποιός ἔκαψε τήν Ῥώμη;

Ὅταν πρωτοδιάβασα τοὺς συλλογισμούς, παρέα μὲ τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, ποὺ κατάφερε νὰ ἁλιεύσῃ, μετὰ μεγάλης δυσκολίας ἐκ τῶν πηγῶν, τὸν Νίκο Βεργίδη* καὶ τὸ ἔργο του «Νέρων καὶ Χριστός», ἀναστατώθηκα. Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος, ὁ κόσμος ποὺ ἀντιλαμβανόμουν γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὰ γεγονότα, ἀνετράπῃ. 
Ἔκτοτε ἄλλαξα στάσι, ἀντίληψι, ὁπτικὲς καὶ ἀπεφάσισα νὰ μελετῶ τὴν ἱστορία πρὸς κάθε κατεύθυνσι, ἀκόμη κι ἀπὸ πηγὲς ποὺ μὲ …ἐκνευρίζουν. 
Ἐπίπονος διαδρομή, ἀλλὰ πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ τὸ νὰ παραμένω στὰ ὅσα κάποιοι θέλουν νὰ μὲ κάνουν νὰ Συνέχεια