Γιὰ νὰ κορεσθῇ τὸ τουρανικὸ μένος

Σὰν σήμερα τὸ πρωΐ, οἱ Τσέτες τοῦ Κιὸρ Πεχλιβάν, εἰσέρχονται στήνν ἐγκατελελειμμένη ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς Ἀρχές, Σμύρνη…

Κάποιοι, ξεκομμένοι ἀπὸ τὶς μονάδες τους, Ἕλληνες στρατιῶτες, εἴτε ἀπὸ τὴν παλαιὰ Ἑλλάδα εἴτε Μικρασιάτες, προσπαθοῦν νὰ ἀποφύγουν τὴν αἰχμαλωσία, πετῶντας τὶς στολές τους καὶ φορῶντας πολιτικὰ ῥοῦχα.

Οἱ Τοῦρκοι κάτοικοι τῆς Σμύρνης, πανευτυχεῖς, βγαίνουν ἀπὸ τὶς τρύπες τους καὶ ἀρχίζουννὰ φοβερίζουν τούς, ἔως ἐχθές, εἰρηνικῶς διαβιῶντες γειτόνους τους, Ἕλληνες καὶ Ἀρμενίους.

Σὲ ἐλάχιστες ἡμέρες θὰ πέση ἡ αὐλαί τοῦ δράματος μὲ τὸν ξεῤῥιζωμὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ πατρογονικά τους ἐδάφη καὶ τὴν ἐκδικητικὴ σφαγὴ ἀπέναντι στοὺς ἀμάχους, γιὰ νὰ κορεσθῇ τὸ τουρανικὸ μένος τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀττίλα.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Leave a Reply