Λεβέντες τῆς ΕΟΚΑ ἐξολοθρεύουν τοὺς …ἀνθρωποκυνηγούς τους!!!

Στὶς 28 Σεπτεμβρίου 1956, ἔπεσαν νεκροὶ Βρεταννοὶ ἀνθρωποκυνηγοὶ ἀπὸ πυρὰ τῆς Ε.Ο.Κ.Ά, στὴν ὁδὸ Λήδρας.
Τρεῖς Βρεταννοὶ κατέφθασαν ἀπὸ τὴν Κένυα καὶ αὐτοεπαινοῦντο πὼς εἶχαν διαλύση τοὺς «Μάου-Μάου» στὴν Ἀφρικανικὴ ἀποικία. Κάτι ἀνάλογο ἐδήλωναν πὼς θὰ ἔπρατταν καὶ γιὰ τὴν Ε.Ο.Κ.Α. Ἔλεγαν ὅτι ἦλθαν μὲ σκοπὸ «νὰ πιάσουν τὸν Γρίβα καὶ νὰ διαλύσουν τὴν Ε.Ο.Κ.Ά, σὰν ἕνα κομμάτι χαρτί». Κάτι ποὺ οὐδέποτε ὄμως ὑλοποίησαν, καθὼς τρία παλληκάρια μόλις 19 ἐτῶν ἐστάθηκαν ἐμπόδιο στὰ σχέδια τους.
Ἕνας ἐξ αὐτῶν ἦταν ὁ Ἄθως Πετρίδης, γνωστὸς στοὺς Βρεταννοὺς ὡς «Smiling Killer», ὁ ἄλλος ἦταν ὁ Ἄντη Τσεριώτης, ἐνᾦ ὁ Νῖκος Σαμψῶν διηύθυνε τὴν ἐπιχείρηση.

Ὁ Σαμψὼν μαθαίνοντας ἀπὸ τὸν Βάσο Κυριλλῆ τὴν ὕπαρξη καὶ τὰ σχέδια τῶν Βρεταννῶν ἀνθρωποκυνηγῶν ἔβαλε ἐμπρὸς τὴν ἐπιχείρηση. Στὸ σπίτι τῆς Ἰουλίας Κυριλλῆ, ὁ Σαμψῶν ἀπεφάσισε νὰ δράσῃ ἄμεσα, κατόπιν εἰδοποιήσεώς του ἀπὸ τὸν Βᾶσο Κυριλλῆ.

Μὲ τὸν Πετρίδη καὶ τὸν Ἄντη Τσεριώτη συνεφώνησαν τὶς λεπτομέρειες. Ἔτσι, οἱ δύο νεαροὶ ἔδρασαν γρήγορα καὶ ἀφοῦ ἡ ὁμὰς συνεπληρώθη, χωρὶς ἄλλη καθυστέρηση ἄρχισαν νὰ ἀναζητοῦν στοὺς δρόμους τοὺς τρεῖς Βρεταννούς. Κάποιαν στιγμή, τρία ἁμάξια τῆς ὁμάδος Special Branch τῶν Βρεταννῶν ἐστάθμευσαν ἀκριβῶς πίσω τους, στήνοντας στὸν τοῖχο ὅλους ὅσους εὐρέθησαν ἐκεῖ, διενεργῶντας ἐξονυχιστικὲς ἔρευνες.

Ψύχραιμοι, οἱ τρεῖς ἐκτελεστές της Ε.Ο.Κ.Ά, ἀπέφυγαν τὸν κλοιὸ τῶν Βρεταννῶν καὶ συνέχισαν τὴν πορεία τους. Ἔπειτα, ἔμαθαν ἀπὸ συναγωνιστή τους, πὼς οἱ ἀνρωποκυνηγοὶ εὑρίσκοντο στὸ «Φῶτο-Ἀθηναϊκό». Σὰν νὰ μὴν συμβαίνῃ κάτι, οἱ τρεῖς λεβέντες εἰσῆλθαν στὸ ἔναντι ζαχαροπλαστεῖο  περιμένοντας. Λίγη ὥρα μετά, οἱ τρεῖς Ἄγγλοι ἐφάνησαν ἔξω ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ καταστήματος. Οἱ τρεῖς νεαροὶ ἔβγαλαν τὰ περίστροφά τους καὶ ἔχοντας συμφωνήση ἀπὸ πρὶν ποιὸν θὰ ἐκτελοῦσε ποιός, ξεκίνησαν οἱ πυροβολισμοί. Οἱ δύο Βρεταννοὶ ἐκείτοντο νεκροὶ ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ κατάστημα καὶ ὁ τρίτος τραυματισμένος, ἐνῶ ὁ κόσμος ἔτρεχε πανικόβλητος στὴν ἐμπορικὴ ὁδό, οἱ τρεῖς λεβέντες διέφυγαν πρὸς διαφορετικὲς κατευθύνσεις.

Κάποιοι νεαροὶ ποὺ συζητοῦσαν ἔντονα τὸ περιστατικὸ εἶπαν πὼς εἶχαν δῆ τοὺς «ψηλοὺς μουστακαλῆδες τῆς Ε.Ο.Κ.Α. μὲ τὰ πιστόλια, ποὺ ἐπαῖξαν τοὺς Ἐγγλέζους στὸ ἄψε σβῆσε! Ἦσαν τόσο γενναῖοι ποὺ οὔτε ἐβουρήσαν νὰ φύουν».

Κάπως ἔτσι, τρία ἀμούστακα παιδιὰ ἐπέρασαν τὸ μήνυμα στοὺς Ἄγγλους ἀποικιοκράτες, πὼς οὐδὲν καὶ οὐδεὶς μποροῦσε νὰ ἀνακόψῃ τὸν ἁγνὸ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. γιὰ Αὐτοδιάθεση καὶ Ἕνωση. Οἱ τρεῖς νέοι ἀπέδειξαν πὼς ἡ πίστις τους πρὸς τὴν Ὀργάνωση ποὺ ἠγωνίζετο γιὰ μίαν ἐλευθέρα Ἑλληνικὴ πατρίδα ξεπερνοῦσε τὴν πείρα τῶν ἐπαγγελματιῶν ἐκτελεστῶν.

(ἀπὸ ΠΕΟΦ Θεσσαλονίκης)
Στὴνπρώτη φωτογραφία ὁ Smiling killer Ἄθως Πετρίδης, στὴν ἐπομένη ὁ Νίκος Σαμψῶν καὶ στὴν τρίτη ὁ Ἄντης Τσεριώτης.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply