Θυσίες ἀποσιωποιημένες στὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»

Ἀπὸ τὴν Αὔρα Ζωνόρου Ἀλεξανδρῆ τὸ παρακάτω:

Σὰν σήμερα, τὸ 1948, δολοφονοῦν τὴν Ἑλένη Γκατζογιάννη οἱ κομμουνιστές, ὅταν προσεπάθησε νὰ φυγαδεύσῃ τὰ παιδιά της, ἀπὸ τὸ χωριό της στὴν Θεσπρωτία, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ παιδομάζωμα τῶν κομμουνιστῶν.

Ἡ ἱστορία της ἔγινε βιβλίο μὲ τὸν τίτλο «Ἑλένη» καί, ἀργότερα, ταινία, τὴν ὁποίαν οἱ γνωστοί, γιὰ τὴν δημοκρατικότητά τους, κομμουνιστές, ἐφρόντισαν, μὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν προβολή της…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply