Ἀληθὴς προσφορὰ στὸν Ἀγῶνα..

Καί…
…γιὰ νὰ θυμόμαστε πάντα τὴν προσφορὰ κάποιων στὸν Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων…

Ἀληθὴς προσφορὰ στὴν Ἀγῶνα..1 Συνέχεια

Ἄς κρατήσουμε τὸν διχασμὸ ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή μας…

Ἐὰν πράγματι ξυπνήσαμε, καὶ δὲν ὑπνοβατοῦμε, τότε ΞΕΡΟΥΜΕ τὶ ΔΕΝ πρέπει νὰ κάνουμε.

Ἐὰν πράγματι ξυπνήσαμε, καὶ δὲν ὑπνοβατοῦμε, τότε ΞΕΡΟΥΜΕ τὶ ΔΕΝ πρέπει νὰ κάνουμε.

 
 Ψυχραιμία!
Δὲν ἔγινε ποτὲ δημοψήφισμα σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, χωρὶς νὰ δημιουργηθῇ ἀπόλυτος διχασμός.

Συνέχεια

Μοναξιές;

Μοναξιές;

Μόνοι,θλιβεροὶ κι ἀποκομμένοι ἀπὸ κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν λαό…
Στὰ τσακίδια!!!
Συνέχεια