Θυσίες ἀποσιωποιημένες στὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»

Ἀπὸ τὴν Αὔρα Ζωνόρου Ἀλεξανδρῆ τὸ παρακάτω:

Σὰν σήμερα, τὸ 1948, δολοφονοῦν τὴν Ἑλένη Γκατζογιάννη οἱ κομμουνιστές, ὅταν προσεπάθησε νὰ φυγαδεύσῃ τὰ παιδιά της, ἀπὸ τὸ χωριό της στὴν Θεσπρωτία, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ παιδομάζωμα τῶν κομμουνιστῶν.

Συνέχεια

Ἀληθὴς προσφορὰ στὸν Ἀγῶνα..

Καί…
…γιὰ νὰ θυμόμαστε πάντα τὴν προσφορὰ κάποιων στὸν Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων…

Ἀληθὴς προσφορὰ στὴν Ἀγῶνα..1 Συνέχεια

Ἄς κρατήσουμε τὸν διχασμὸ ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή μας…

Ἐὰν πράγματι ξυπνήσαμε, καὶ δὲν ὑπνοβατοῦμε, τότε ΞΕΡΟΥΜΕ τὶ ΔΕΝ πρέπει νὰ κάνουμε.

 
 Ψυχραιμία!
Δὲν ἔγινε ποτὲ δημοψήφισμα σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, χωρὶς νὰ δημιουργηθῇ ἀπόλυτος διχασμός.

Συνέχεια

Μοναξιές;

Μόνοι,θλιβεροὶ κι ἀπεκομμένοι ἀπὸ κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν λαό…
Στὰ τσακίδια!!!
Συνέχεια

Καί ποιός ἀντικαθιστᾶ τίς ἀπολυμένες καθαρίστριες;

 

Ξέρετε ποιός ἀνέλαβε τήν καθαριότητα, μετά τήν ἀπόλυση τῶν καθαριστριῶν; Συνέχεια

Σὰν σήμερα πέθανε ὁ Γέρος μας.

Ὄχι τὰ κλαριὰ νὰ μᾶς κόψῃς, ὄχι τὰ δένδρα, ὄχι τὰ σπίτια ποὺ μᾶς ἔκαψες, μόνον πέτρα ἀπάνω στὴν πέτρα νὰ μὴ μείνῃ, ἡμεῖς δὲν προσκυνοῦμε.
Τί τά δένδρα μας ἐάν τά κόψῃς καί τά κάψῃς, τήν γῆ δὲν θέλει νά σηκώσῃς καί ἡ ἴδια ἡ γῆς ποὺ τὰ ἔθρευσε, αὐτὴ ἡ ἰδία ἡ γῆς μένει δική μας καὶ τὰ ματακάνει.

Μόνον ἕνας Ἕλληνας  νὰ μείνῃ, πάντα θὰ πολεμοῦμε.
Καὶ μὴν ἐλπίζῃς πὼς τὴν γῆ μας θὰ τὴν κάμης δική σου… 

Συνέχεια