Καί ποιός ἀντικαθιστᾶ τίς ἀπολυμένες καθαρίστριες;

 

Ξέρετε ποιός ἀνέλαβε τήν καθαριότητα, μετά τήν ἀπόλυση τῶν καθαριστριῶν;

Αὔρα Ζωνόρου

Ἄ πὰ πά…
Ἐμεῖς δὲν ἀσχολούμεθα μὲ τὸ θέμα.
Δὲν εἴμαστε καθαρίστριες…
Καὶ φυσικὰ οἱ νέοι καθαριστές, ποὺ σαφῶς εἶναι ἐπισήμως δοῦλοι, βάσει τῶν συμβάσεων ποὺ ὑποχρεώνονται νὰ ὑπογράψουν, δὲν εἶναι σύζυγοι, παιδιά, γονεῖς μας…
Σφυρίζουμε ἀδιάφορα παρακαλῶ…
Πολὺ ἀδιάφορα…
Δὲν μᾶς ἀφορᾶ λέμε!!!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Καί ποιός ἀντικαθιστᾶ τίς ἀπολυμένες καθαρίστριες;

Leave a Reply