Μοναξιές;

Μοναξιές;

Μόνοι,θλιβεροὶ κι ἀποκομμένοι ἀπὸ κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν λαό…
Στὰ τσακίδια!!!

Αὔρα Ζωνόρου Ἀλεξανδρῆ

Ἐγὼ θὰ συμπλήρωνα καὶ κάτι ἀκόμη…:

Βρὲ Λο(μ)βέρδε…
Τί στό καλό παρίστανες ἐκεῖ;
Τό πρόσωπο πού ἔπρεπε νά τιμηθῇ ἤ αὐτόν πού θά μᾶς ἔκανε νά γελάσουμε;
Μπᾶ σὲ καλό σου…
Τόση γελοιότητες οὔτε στοὺς πιὸ …τρελλούς σου ἐφιάλτες!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτὴ Λο(μ)βέρδε ΔΕΝ εἶναι ἡ μοναξιὰ τῆς …ἐξουσίας. Ἡ μοναξιὰ τῆς μ@λ@κίας εἶναι!!! Ἄς πρόσεχες λοιπὸν πράσινο ὑπανθρωπίδιον.

(Visited 21 times, 1 visits today)




Leave a Reply