Θὰ σταθοῦμε ὄρθιοι…

Θὰ μείνουμε ὄρθιοι…
Ὅ,τι κι ἐὰν κάνουν…

Ἐμεῖς θὰ σταθοῦμε ὄρθιοι.

Καλημέρα σας!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

One thought on “Θὰ σταθοῦμε ὄρθιοι…

Leave a Reply