Καλὸν μῆνα μὲ …Ἀλήθειες!!!

Πόσο ἀστεῖο εἶναι νὰ κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας καὶ νὰ θεωροῦμε, παρατύπως, μόνον αὐτὴν τὴν ἡμέρα ἀφιερωμένη στὰ ψέμματα…
Καὶ εἶναι κρίμα, διότι δὲν τὰ ἔχουμε ἀνάγκη, ἂν καὶ τελικῶς τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ σκιάζουν καὶ νὰ κατευθύνουν τὶς ζωές μας. Ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ, τὰ καθημερινά, τὰ ἀναγκαία, ἔως τὰ ἐπόμενα, τὰ ἄγνωστα καὶ τὰ ἀσαφῆ.
Πόσο πιό ὄμορφα θά ἦταν ἐπί τέλους νά μποροῦμε νά βλέπουμε, νά ἀκοῦμε καί νά ὁμολογοῦμε μόνον ἀλήθειες;

Ἂς εἶναι ἐτοῦτος ὁ μῆνας ἡ ἀρχὴ μίας νέας πορείας, εἰλικρινοῦς, ἐντίμου μὰ κυρίως δίχως ψέμματα. Μόνον μὲ ἀλήθειες…
…διότι τὸ παλαιὸ τελειώνει καὶ τὸ νέο, γιὰ νὰ εἶναι ὑγειές, πρέπει νὰ βασίζεται μόνον σὲ Ἀλήθειες!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply