Τὰ (πολύ) ἁπλᾶ πράγματα…

Εἶναι ἁπλᾶ πράγματι αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ σὲ χαροποιήσουν στὴν καθημερινότητά σου.
Καὶ σᾶς τὸ λέω ἐκ πείρας…Τὰ (πολύ) ἁπλᾶ πράγματα...

Ἕνα κρασὶ μὲ ἕναν φίλο ἀπὸ τὰ παλαιά…
Ἕνα τραγοῦδι ποὺ θυμίζει κάτι, ποὺ ἀναμοχλεύει ἀναμνήσεις…
Μία βόλτα χέρι χέρι μὲ τὸ ταίρι σου…
Λίγο χῶμα ἀπὸ ἕναν ἀγαπημένο τόπο…

Πόσες φορές δέν ἀναλογίσθηκα ὅτι παραμένω εὐτυχισμένος μέσα στίς θεόρατες δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζω καθημερινῶς, διότι ξέρω νὰ συγκινοῦμε μὰ ἁπλᾶ πράγματα… Πολὺ ἁπλᾶ πράγματα…

Λίγο κρασί, λίγο χῶμα, ἕνα τραγοῦδι…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

Leave a Reply