Διατὶ ἡ Ἑλλὰς προορίζεται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ…

Εἰς πείσμα τῶν καιρῶν…
Εἰς πείσμα τῶν δολιοφθορέων…
Εἰς πείσμα κάθε σχεδιασμοῦ καὶ παρανοϊκῆς ὀνειρώξεως… Συνέχεια

Ἰούνιος…

Ἰούνιος...Ἰούνιος, μῆνας ζεστὸς γεμάτος φῶς…
Μῆνας ποὺ μᾶς θυμίζει, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, πὼς αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς δόσ}η βαθειὰ καὶ ἀληθινὴ ἰκανοποίηση εἶναι ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς ζωῆς μας καὶ ὄχι τὰ πλούτη της. Συνέχεια

Ἕλληνες ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα…

Μοῦ τὰ ἔστειλαν καὶ τὰ μεταφορτώνω…. Συνέχεια

Π@υτάνα ὅλα!!!

Σήμερα, ἐὰν διαβάζετε αὐτὸ τὸ κείμενον, σημαίνει πὼς ξεκίνησε ἡ πορεία μας, ἡ πολὺ δύσκολη, ἐπίπονος, αἱματηρή μας πορεία πρὸς τὸ Φῶς.
Ἕνα Φῶς ποὺ οὐδέποτε μάθαμε πὼς ὑπάρχει, ποὺ μᾶς τὸ ἀπέκρυπταν συστηματικὰ ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ποὺ ὅταν κάποιες φορὲς τολμήσαμε νὰ τὸ ἀγγίξουμε, ὑπέστημεν μίαν ἀκόμη, ἀπὸ τὶς πολλές, γενοκτονία.
Ἀμέτρητες γενοκτονίες, κυρίως ἄγνωστες, διότι δὲν ἔπρεπε ἐμεῖς εἰδικῶς, νὰ πλησιάσουμε στὴν ἀλήθεια.
Διότι κάθε φορὰ ποὺ μαθαίναμε τὴν ἱστορία μας, μαθαίναμε καὶ τὸν ῥόλο μας, τὸν δρόμο μας, μὰ καὶ τὸν σκοπό μας.
Κι ὅταν κάποιος γνωρίζῃ τὸν σκοπό του, οὐδέποτε ἐπιτρέπει, σὲ ὅλες τὶς δυνάμεις, νὰ τὸν ἀποτρέψουν ἀπὸ αὐτόν. Συνέχεια

Ὑπάρχουν καὶ οἱ μακάριοι («πτωχοὶ τῷ πνεύματι»)…!!!

Καὶ ὅσο αὐτοὶ ὑπάρχουν, τόσο τὰ σημερινά μας προβλήματα θὰ αὐξάνονται καὶ θὰ πολλαπλασιάζονται.
Κι αὐτὸ θὰ συμβαίνη διότι εἶναι οἱ ἐλπίδες τους ποὺ τοὺς φυλακίζουν διαρκῶς δὲ καταστάσεις ἀδρανείας καὶ τοὺς ἀπαγορεύουν ἀπὸ τὸ νὰ δράσουν μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστὲ νὰ συνδράμουν πρὸς τὸ πραγματικὸ καλὸ τοῦ συνόλου.
Καὶ εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί. Εἶναι, δυστυχῶς μας, οἱ περισσότεροι…
Συνέχεια

Ἂς γίνουμε ἡ …διαφορά!!!

Ἂς γίνουμε ἡ ...διαφορά!!!Πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἐξωτερικὰ προσανατολισμένοι καὶ ὄχι ἐσωτερικὰ κινούμενοι, δίνοντας ἔτσι τὴν δύναμή τους στοὺς ἄλλους. Ζοῦν ἀντιδρώντας ἀντὶ νὰ ζοῦν δρώντας.

Ἂν θέλουμε ἀγάπη….
Ἂς ἀγαπήσουμε… Συνέχεια