Μία εἰλικρινὴς νεκρολογία

Ὁ Π.Ο.Υ., ὁ Μάικλ Μπλούμπεργκ, ἡ ΜΚΟ ASH, ἡ Χίλαρι Κλίντον, ὁ Στάντον Γκλάνζ, ὁ Παναγιώτης Μπεχράκης και ἄλλοι ἐνδιαφερόμενοι ἀντικαπνιστὲς μαφιόζοι ἀκτιβιστές, ἐξέφρασαν τὰ βαθειά τους συλλυπητήρια γιὰ τὸν συνάδελφο Ἄλ-Μπαγκντάντι.

«Θὰ τὸν ἐνθυμούμεθα πάντα ὡς πρωτοπόρο στὸ πεδίο αὐτό, ὁ ὁποῖος διεξήγε τὴν πιὸ ἐπιτυχημένη ἀντικαπνιστικὴ ἐκστρατεία μετὰ τὸν Ἀδόλφο Χίτλερ», ἀνέφεραν σὲ κοινὴ δήλωση τύπου. «Ὁ θάνατός του, καθὼς καὶ ἡ ἐξάλειψις τῆς ῥιζοσπαστικῆς του ὁμαδος γιὰ τὴν παύση τοῦ καπνίσματος ISIL, εἶναι μιὰ τεραστεία ἀπώλεια γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ σκοποῦ μας.»

Ὁ Π.Ο.Υ. ἐξέφρασε ἐπίσης τὴν ἀνησυχία του ὅτι ἡ ἐπανεμφάνισις τοῦ καπνίσματος σὲ Ἰρακινὲς καὶ Συριακὲς πόλεις ποὺ ἀπελευθερώθησαν ἀπὸ τὸ ISIL, ἐνδέχεται νὰ δώσῃ τὴν ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι ἡ ἀντικαπνιστικὴ μαφία δὲν εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐπρόσδεκτος κι ἐπιθυμητὴ παντοῦ στὸν πλανήτη.

«Σπαταλοῦμε ἐκατομμύρια ἐτησίως, ποὺ ἀφαιρῶνται ἀπὸ τὸν πραγματικὸ προϋπολογισμὸ ὑγείας γιὰ νοσοκομεῖα, ἐξοπλισμό, φάρμακα, καὶ καταπολέμηση ἀσθενειῶν, πρὸ κειμένου νὰ συνεχίσουμε νὰ προωθοῦμε τὴν τρομερὴ δημοτικότητα τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ παντοῦ. Δὲν μποροῦμε νὰ θέσουμε σὲ κίνδυνο δεκαετίες πλύσεως ἐγκεφάλου ἐπιτρέποντας ἡ ἐξάλειψις τοῦ ἀγαπημένου μας ISIL νὰ θεωρηθῇ θετικὸ ἀποτέλεσμα, μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ μερικοὶ ἀπρόσεκτοι δημοσιογράφοι ἀναφέρουν ὄντως τὴν ἀλήθεια».

Σάτιρα τό παραπάνω;
Ὄχι καὶ τόσο…

«A veteran reporter for the New York Times interviewed a cow herder recently liberated from ISIS on why smoking has become so important to him. Why Iraqis celebrate their freedom from ISIS by smoking»

Finally freed from ISIS, this man celebrates his freedom by smoking – a lot

‘Women in Syria liberated from Islamic State (ISIS/ISIL) control celebrate their newfound freedom by setting their face veils ablaze and smoking cigarettes’

Video: Women Freed from Islamic State Burn Face Veils, Smoke Cigarettes

‘Incredible pictures show Syrians celebrate freedom from ISIS by burning niqabs, cutting beards and smoking cigarettes.’

Incredible pictures show Syrians celebrate freedom from ISIS by burning niqabs, cutting beards and smoking cigarettes

Ἀπεκεφάλιζαν ἁπλοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸ κάπνισμα. Ὁ λαὸς ὑπέφερε φρικτὰ ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ τέρατα. Ἦταν ἡ Χίλαρυ καὶ τὸ συνάφι της ποὺ τοὺς ἔφερε στὴν ἐξουσία.

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Μία εἰλικρινὴς νεκρολογία

Leave a Reply