Δικαίωμα ἐπιλογῆς ἰσοπεδώσεως

Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρουμε…

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος μετεωρίτης εὑρίσκετο σὲ πορεία συγκρούσεως μὲ τὴν Γῆ…
Τὰ πιθανὰ σημεῖα προσκρούσεως εἶναι δύο: Ἡ θὰ προσκρούσῃ στὴν «ἁγιασοφιά» ἢ στὸν Παρθενῶνα…

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι τὸ Σύμπαν συνωμότησε κι ἔθεσε τὴν ἐπιλογὴ τοῦ σημείου προσκρούσεως στὴν διακριτικὴ εὐχέρεια τῶν χριστιανῶν…
Ποιό ἀπό τά δύο αὐτά σημεῖα θά ἐπέλεγαν;; 

Ποῦ θά κατηύθυναν τόν μετεωρίτη;

Κόης Ὀδυσσεὺς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *