Γεμίσαμε …«ἀριστούχους»!!!

Σανὸς ἀμάσσητος… 

Ντὲν ξερι νὰ μιλίσι ἑλλίνικος, τὸ πεντί, ἀλλὰ παίρνει ἄριστα στὸ σχολεῖο.
Καὶ (μᾶς λὲν πὼς) ἦλθε μὲ τὰ πόδια ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντές, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Ἐρντογὰν ἔχει καθιερώση «ἐπιδοτούμενο εἰσιτήριο» μὲ κόστος 45 δολλαρίων, μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολη ἢ τὴν Ἄγκυρα, μὲ τὴν Τοῦρκις Ἐρλάϊνς….

Ποιά Σόρο-Μ.Κ.Ο. (στὸ κόλπο καὶ οἱ «δάσκαλοι») εἶναι πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴ μανιφατούρα;

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν Κωνσταντίνα Λαπαθιώτου….

Ὄχι ἄλλο κάρβουνο !!!
Ἄριστος ὁ μπαγκλαντεσιανός μαθητής, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ ἑλληνικὰ !
Ποιὸν δουλεύετε ;

Ἀντιγράφωἀπὸ τὴν Κωνσταντίνα Μάρμ.

Εἶστε ἁπλᾶ γιὰ γέλια…
Διάλογος μεταξὺ τῶν δημοσιογράφων καὶ τοῦ «ἀριστούχου»…

Δημοσιογράφος: Πότε ἦλθες στήν Ἑλλάδα;
Χασάνου: Ντίο χιλιάντες ντέκα ἑπτά.
Δημοσιογράφος: Καί πότε πρόλαβες… πῆγες σχολεῖο, ἔμαθες ἑλληνικά, ἔγινες ἀριστοῦχος, κρατᾶς σημαία… Πότε;
Χασάνου: ἔεε… Ἐχθές!
Δημοσιογράφος: Εἶχε ἔφεση…
Χασάνου :… Γιατί ντὲν εἶναι εὔκολο γιὰ νὰ κάνεις καταφέρη αὐτὸ ποὺ κατάλαβα ἐγώ…

Εἶναι σίγουρο πὼς εἶχε 20 στὴν Ἔκθεση καὶ στὸ Συντακτικό…
Πήρατε ἕνα παιδὶ ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπικοινωνήσῃ σωστά… Τὰ μισὰ τοῦ τὰ ἐξηγοῦν ἀπὸ τὰ «ἀκουστικά»… καὶ πάλι δέν… Ἕνα παιδὶ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συντάξῃ σωστὴ πρόταση καὶ μᾶς τὸ παρουσιάζετε γιὰ …ἀριστοῦχο!

Ῥὲ γελοῖοι… ἔχετε διαβάσει ποτέ… ἔκθεση ἀπὸ παιδὶ 17 ἐτῶν ἀριστοῦχο;;
Δεῖτε στὸ Video… τὴν «εὐφράδεια» τοῦ λόγου… ποῦ ἔχει τό… παιντί…

https://www.youtube.com/watch?v=nUTgBtchtHk&fbclid=IwAR3ZLJMU4ly-ceNIm8pGQXW5cKm5v2rC3-KCZftggs7zKusFwsnxJuynYX0

Τέστ Ἠλιθιότητος εἶναι… Τὰ μηχανάκια τοῦ διαδικτύου μετροῦν «ἀρέσκειες» καὶ «συναισθηματικὲς κοινοποιήσεις», βγάζοντας Ποσοστὰ Ἀποχαυνώσεως…

Ἀντιγράφω ἀπὸ Θεόδωρο Δραγῶνα

Ἀνεφέρθη μάλιστα ὅτι ἡ διαδρομὴ ἔγινε σὲ 4 μῆνες.
Ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι περπατοῦσε κατὰ μέσον ὄρο 10 ὧρες τὴν ἡμέρα, μὲ ταχύτητα 3 χιλιόμετρα ἀνὰ ὥρα, τὰ 6.500 χιλιόμετρα βγαίνουν σὲ 217 ἡμέρες, δηλαδὴ σὲ 7 μῆνες.
Γιὰ νὰ βγοῦν αὐτὰ τὰ χιλιόμετρα σὲ 4 ἀντὶ γιὰ 7 μῆνες, θὰ ἔπρεπε νὰ διανύῃ γύρω στὰ 55 χιλιόμετρα ἡμερησίως. Καθημερινῶς, περπάτημα 55 χιλιόμετρα. Καθημερινῶς ἕνα μαραθώνιο + 13 χιλιόμετρα.
Ῥὲ παιδιά, τί νὰ τὸ κάνῃ τὸ σχολεῖο τὸ παιδί; Αὐτὸς μπορεῖ νὰ σπάσῃ ὅλα τὰ παγκόσμια καὶ ὀλυμπιακὰ ῥεκὸρ τῆς ἱστορίας.

Ἀργότερα ὅμως διάβασα ἄλλα καὶ ἀνακαλῶ. Ἄκυρα τὰ παραπάνω. 
Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγκυρο ΣΚΑΪ ὁ χρόνος ποὺ ἐχρειάσθη ὁ νεαρὸς γιὰ νὰ διανύσῃ τὰ 6.500 χιλιόμετρα, μὲ τὰ πόδια, ἦταν δύο μῆνες καὶ ὄχι τέσσερεις, ὅπως ψευδῶς ἀνέφερα προηγουμένως. Ἄρα διένυε 110 χιλιόμετρα καθημερινῶς!!! Σχεδὸν τρεῖς μαραθωνίους τὴν ἡμέρα!!!

Καὶ γιὰ νὰ τὸ πάω καὶ λίγο παραπέρα, ἐὰν σὲ δύο μῆνες ἔκανε 6.500 χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια, τότε στοὺς 12 μῆνες μπορεῖ νὰ διανύσῃ 39.000 χιλιόμετρα. Οὔτε οἱ Μερσεντὲς τοῦ ’70 δὲν ἄντεχαν τόση καταπόνηση! Θὰ χρειασθῆ δύο γενικὰ servicew τὸν χρόνο (λάδια, μπουζὶ κτλ) καὶ ἴσως νὰ βγῇ καὶ ἐκτὸς ἐγγυήσεως λόγῳ ὑπερχρήσεως.

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Κώστα single:

Ἔμαθαν ὅτι μαμιόμαστε, πλάκωσαν καὶ οἱ «ἀριστοῦχοι».
Τί ἔγινε ρὲ παιδιά;
Μᾶς τελείωσαν οἱ Ἀλβανοὶ «ἀριστοῦχοι» σημαιοφόροι τῆς CIA (ξέρουν αὐτοὶ στὴν Μηχανιώνα ) καί τώρα ἀνεκάλυψαν Μπαγκλαντεσιανούς «ἀριστούχους» σημαιοφόρους τῆς ΜΟΣΑΝΤ;

Γιὰ δὲς ὅμως καὶ πόσους ἀκόμη …«ἀριστούχους» μᾶς ἑτοιμάζουν:

πηγὴ

πηγὴ

Ἕνας βόθρος, γεμάτος ἀπὸ «εὐαισθήτους δημοκράτες»… ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο…

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Σπῦρο Μουμούρη:

Αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ νέο ταξικὰ πρακτοράκια τοῦ διεθνισμοῦ καὶ τοῦ πολυπολιτισμοῦ, μὲ τὴν στήριξη τῆς ξεπουλημένης πολιτικῆς ἡγεσίας, βασίζονται στὸ φιλότιμο, τὴν συμπόνια καὶ τὴν πατροπαράδοτη φιλοξενία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ νὰ κερδοσκοπήσουν ἀσύστολα.

Ἀμυνθεῖται…!!!

Πάρετε τώρα τὰ @ρχίδι@ μου, ξεπουλημένοι «δικαιωματιστές»!!! 
(θὰ ἔλθη καὶ ἡ σειρά σας…!)

Λόγῳ τιμῆς σου λέω!

πηγὴ

Τὴν ὥρα ποὺ ἡ  Μέρκελ δημοσίως ὁμολογεῖ πὼς ἀπέτυχε ὁ πολυπολιτισμὸς στὴν Γερμανία:

πηγὴ

Ἂντιγράφω ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Στοκέα:

«Σὲ κάθε περίπτωση ἰσχύει τὸ εὐεργέτημα τῆς ἀμφιβολίας»

Ἐδῶ ὅλο τὸ νομοσχέδιο ἀντικαταστάσεως πληθυσμοῦ.
«Νόμιμοι ὅλοι οἱ ἔποικοι ἀκόμα καὶ χωρὶς ὁποιοδήποτε ταὐτοτικὸ ἔγγραφο!»
Τοὺς φθάνει ὁ λόγος τους!
Λόγῳ τιμῆς σου λέω!

Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἂν πέσουν σὲ ἠλίθιο ποὺ δὲν ἔχει μάθη τὸ μάθημα τῶν Μ.Κ.Ο. σωστὰ καὶ τοὺς λέει μποῦρδες, ἀκόμη καὶ τότε ὑπάρχει τὸ «εὐεργέτημα» τῆς ἀμφιβολίας!*

«…5. Ὅταν στοιχεῖα τῶν δηλώσεων τοῦ αἰτοῦντος δὲν τεκμηριώνονται μὲ ἔγγραφα ἢ ἄλλες ἀποδείξεις, τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν χρειάζονται ἐπιβεβαίωση, ὅταν πληροῦνται οἱ ἀκόλουθοι ὄροι:
α) ὁ αἰτῶν ἔχει καταβάλη πραγματικὴ προσπάθεια νὰ τεκμηριώσῃ τὴν αἴτησή του,
β) ὁ αἰτῶν ἔχει ὑποβάλη ὅλα τὰ συναφῆ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα διαθέτει καὶ ἔχει δώση ἱκανοποιητικὴ ἐξήγηση γιὰ τὴν τυχούσα ἔλλειψις ἄλλων λυσιτελῶν στοιχείων,
γ) οἱ δηλώσεις του θεωρῶνται συνεπεῖς καὶ εὐλογοφανεῖς καὶ δὲν ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ διαθέσιμα εἰδικὰ καὶ γενικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν περίπτωσή του,
δ) αἰτήθηκε τὴν παροχὴ διεθνοῦς προστασίας τὸ ταχύτερο δυνατό, ἐκτὸς ἂν προβάλῃ βάσιμο λόγο ποὺ τὸν ἐμπόδισε νὰ τὸ πράξῃ,
ε) ἡ γενικὴ ἀξιοπιστία τοῦ αἰτοῦντος εἶναι θεμελιωμένη….»

Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε ὅλο τὸ σχέδιον νόμου.

Ἡ συνθήκη τοῦ Μαρακὲς (ποὺ ὑπέγραψε ὁ τσίπρας τοῦ Σόρος, ὑπὸ  τὶς ὁδηγίες τοῦ ἀβραάμ-οπούλου) 
προβλέπει 88.000.000 ἰσλαμο-ἐποίκους!!!

Ἡ Σύμβασις δὲν εἶναι δεσμευτικὴ ἀλλὰ ὁ Κούλης τῆς Μπίλντεμπεργκ θὰ ἐπικαλεσθῆ «συνέχεια τοῦ κράτους».

Ὅλοι τους, στὴν ἴδια Συμμορία παίζουν μπάλα….
Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Παπαδόπουλο:

Ὁ Τσιπροκούλης στὸ Μαρακὲς συμπεφώνησε νὰ φέρῃ τριπλάσιο ἀριθμὸ ἰσλαμιῶν ἀπὸ ἐμᾶς!
Δὲ βλέπεις πῶς θέλει νὰ ἐξαλείψει τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος;

(Πρόκειται στὴν πραγματικότητα γιὰ ἐννεαπλάσιο ἔως καὶ δεκαπλάσιο ἀριθμό, βάσει τῶν ἐπιστήμων στοιχείων τῆς ΕΛΣΤΑΤ, γιὰ τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν Ἑλλήνων στὴν χώρα!)

Δήμαρχος Χίου:

«Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ποῦ φιλοξενῶνται στὸ ΚΥΤ Χίου, στέλνουν μηνύματα στοὺς δικούς τους νὰ ἔλθουν ἐδῶ. Τοὺς στέλνουν τὰ χρήματα ἀπὸ τὸ ἐπίδομα τῶν 400 εὐρῶ ποῦ παίρνουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ τοὺς λὲν ὅτι ὑπάρχουν δωρεὰν χρήματα καὶ σίτισις».

Μὲ νόμο τὸ τέλος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας!!!
(Ἔρχονται μερικὰ ἑκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι «ἐπενδυτές»!)

Ἀπὸ τὴν Στέλλα Στεργίου:

Τὴν Πέμπτη 31 Ὀκτωβρίου κατατίθεται πρὸς ψήφιση στὴν βουλὴ ἕνας νόμος γιὰ τοὺς λάθρο!!!
Αὐτὸς ὁ νόμος εἶναι ἡ ὁριστικὴ ταφόπλακα τῆς Ἑλλάδος!!! Ἀπαγορεύουν πλέον μὲ νόμο τὴν ἐπιστροφή τους ἐκτὸς Ἑλλάδος!!!

Τοὺς δίδουν τὸ δικαίωμα γιὰ ἐπανένωση οἰκογενειῶν… Πράγμα ποῦ σημαίνει ὅτι ἕνας ποῦ ἔχει τρεῖς γυναῖκες καὶ μὲ κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς -ἂς ποῦμε- τρία παιδιά, δηλαδὴ δώδεκα ἄτομα θὰ μποροῦν νὰ ἔλθουν ἀνὰ πάσᾳ στιγμῇ νομίμως στὴν Ἑλλάδα!!! Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ὅλα τὰ χρήματα πλέον ποὺ θὰ δίδονται σὲ αὐτοὺς θὰ εἶναι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ!!!!!

Φίλοι μου ἐνημερωθεῖτε σχετικὰ μὲ τὸ ἔκτρωμα ποῦ κατατίθεται ἀπὸ τὸν Χρυσοχοΐδη μὲ ἐντολὴ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης!!!!
Michalis Paporakis Τὸ ἴδιο ΑΚΡΙΒΏΣ συνέβη στὴν Νορβηγία μὲ τοὺς πακιστανούς.ἀποτέλεσμα?4.500.000 κάτοικοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους 1.500.000 Πακιστανοί!κατεβαίνεις στὸ Ὄσλο κ ἀντὶ γιὰ ναρες ξανθὲς πήζει τὸ μάτι σου στοὺς ἀράπηδες κλπ σκούρα ἀνθρωποειδῆ.τὰ ὁποία guess? Ἔχουν γκέτο κλπ κλπ μέσα στὸ Oslo..ἂν διαβάσετε τὰ πρωτοσέλιδα τῶν Νορβηγικῶν ἐφημερίδων ΚΑΘΕ ΣΚ θὰ καταλάβετε ὅσοι ὑποστηρικτὲς τῶν “κατατρεγμένων προσφύγων” οἱ φόνοι πᾶνε σύννεφο….

Noulis Toulis ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ἀπὸ τὸ κείμενο:

“… γ) «αἰτῶν διεθνῆ προστασία» ἢ «αἰτῶν ἄσυλο» ἢ «αἰτῶν» εἶναι ὁ ὑπήκοος τρίτης χώρας ἢ ἀνιθαγενής, ὁ ὁποῖος δηλώνει προφορικῶς ἢ ἐγγράφως ἐνώπιον ὁποιασδήποτε ἑλληνικῆς ἀρχῆς, στὰ σημεῖα εἰσόδου στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ἢ ἐντὸς αὐτῆς, ὅτι ζητᾶ ἄσυλο ἢ ἐπικουρικὴ προστασία στὴ χώρα μας ἢ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ζητᾶ νὰ μὴν ἀπελαθεῖ σὲ κάποια χώρα ἐκ φόβου δίωξης λόγω ……”
Δηλαδή, ἂν κατάλαβα, ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ καὶ γνωρίζουμε ΚΑΛΑ ὅτι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ “ΕΙΣΟΔΟΥ”;;;;
Ἂν αὐτὸ ἰσχύει, γιατί δὲν τὰ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΜΕ ὥστε νὰ ἀποτρέπεται ἡ “εἴσοδος”;;;
Ἂν αὐτὸ ΔΕΝ ἰσχύει, παραδεχόμαστε ΕΠΙΣΗΜΑ ὅτι μποροῦν νὰ μπαίνουν ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ἀπὸ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ καὶ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ καὶ μετὰ ἰσχυριζόμαστε ὅτι διατηροῦμε τὸν “ἔλεγχο” τῆς Ἐπικράτειάς μας;;;;
Αὐτὸ εἶναι ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ καὶ ὄχι ΚΡΑΤΟΣ ….. Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ γράφουν τέτοια ΕΠΙΣΗΜΑ “Κρατικὰ” κείμενα εἶναι τουλάχιστον ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ γιὰ νὰ μὴν πῶ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ….
Καὶ μᾶς ζητᾶνε καὶ ΦΟΡΟΥΣ γιὰ νὰ συνεχίζουμε νὰ τοὺς πληρώνουμε;;;;;

Ὁ ἀνεύθυνος Παπαφλέσσας καὶ οἱ κλιματικοὶ μετανάστες ἀπὸ τὴν Τάκλα Μαγκάν…
Ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Νικήτα:

Μετὰ τὴν φοβερὴ δήλωση τοῦ Ἀλῆ Ἀχμὲτ Παυλοπούλου, ὅτι «κατήργησαμε τό Σύνταγμα γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Ἑλλάδα», ἔρχεται ἡ συνέντευξίς του στὴν ἰταλικὴ ἐφημερίδα «La Republica»:

«Τὸ νὰ ὑψώνῃς τείχη καὶ φράκτες εἶναι μία ἀνεύθυνος πρᾶξις»

Ἡ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων δίδει τὴν ἀπάντηση, ὅταν:

Ἀνεύθυνοι ὑπερασπιστὲς τῶν ἀνευθύνως ὑψωμένων τειχῶν τῆς Πόλεως, στὰ 1453, ὑπερασπίσθησαν τὴν Πόλι…

Ὁ ἀνευθύνως σηκωμένος φράκτης στὸ Μεσολόγγι, ποὺ ὑπερασπίσθησαν οἱ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι…

Ὁ ἀνεύθυνος καὶ ἰσλαμοφοβικὸς Παπαφλέσσας, ποὺ ὑπερασπίσθη ἕναν ἀνευθύνως σηκωμένο φράκτη σὲ ἕνα Μανιάκι…

Ἀνεύθυνοι Ἕλληνες ὑπερασπίσθησαν τὸν φράκτη στὸ Ἀρκάδι…

Οἱ ἀνεύθυνοι φράκτες ποὺ ὑπερασπίσθησαν ῥατσιστὲς Ἕλληνες τελειωμὸ δὲν ἔχουν σὲ αὐτὴν τὴν χώρα.
Δυστυχῶς ὅμως σήμερα μᾶς διοικοῦν ὑπεύθυνοι Ἐφιάλτες.

Σκεψου Πάκη μου πόσο ἀνεύθυνο ἦταν τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς ποὺ εἶχε καθιερώση τὰ ἐσωτερικὰ διαβατήρια, στὴν ΕΣΣΔ γιὰ νὰ μὴ γεμίσουν ἀπὸ ἀντιδραστικοὺς Τσετσένους καὶ Τουρκομάνους ἡ Μοσχα καὶ τὸ Στάλινγκραντ.. Σ

Ὁ προστάτης τῶν «ἐπενδυτῶν»…
(Ἴσως αὐτὸν νὰ ὑπονοοῦσε ὁ Κούλης ὅταν μᾶς εἶπε ὅτι ἡ Ἑλλὰς χρειάζεται… «μπόλιασμα»!)

Μεταφέρω ἀπὸ τὸν Βαγγέλη Παπαδημητρίου:

Εἴκοσι ὀκτὼ (28) ἑκατομμύρια εὐρῶν ἀνευρέθησαν σὲ λογαριασμὸ τοῦ Ἀβραμοπούλου!
Μὴ ξεχάσετε τὴν δόση στὴν ΔΕΗ καὶ σᾶς κόψουν τὸ ῥεῦμα οἱ ἄριστοι.

(Ἂν καὶ μᾶς φαίνεται ὑπερβολικὸ τὸ νούμερο, ἐπιφυλασσόμεθα ὡς σελὶς γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε. Ἐν τούτοις αὐτὸ τὸ «28» σχετίζεται -ἴσως καὶ- μὲ τὰ ἐμβόλια τοῦ «προστάτου τῶν …«ἐπενδυτῶν».»)

Ἔλα κούλη, τὸ «μπόλιασμα»!

(Γιὰ ὅσους ἀκόμη δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι τὸ λαθρομεταναστευτικὸ εἶναι μία ἀκόμη μεγίστη-μπίζνα τῆς Γνωστῆς Οἰκογενείας…)

Ἀπὸ τὸν Μιχάλη Χαιρετάκη:

Λόγῳ μπολιάσματος…

Ἐντάξει… τὸ ζητούμενον εἶναι νὰ φοβᾶσαι νὰ κυκλοφορήσῃς…
(Ὁ κάθε φόβος σου εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ καθεστῶτος… Γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς ἀφήνουν ἀμολητοὺς νὰ «παίξουν» τὴν μπάλα τῆς ἐξουσίας, εἰς βάρος σου…!!!)

Καὶ φυσικὰ ἡ γνωστὴ εἴδησις, μὲ τὸν Σομαλό, ἡ ὁποία ὅμως φαίνεται νὰ εἶναι γνησία…!!!
(Γιὰ ὅσους ζητοῦσαν «πηγὴ»)
Ἐκτὸς κι ἂν τὴν μούφα τὴν ἔστησε ὁ ἴδιος ὁ μπάτσος-ἀνακριτής…
Γράφει ἡ Δώρα Δασκαλούδη:

Ἡ παρακάτω λοιπὸν εἴδησις εἶναι πολὺ σοβαρὴ καί, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται ὁ κος Ἀλκαῖος Ἰωάννης, ποὺ τὴν ἐδημοσίευσε, αὐτὸς ποὺ τοῦ τὴν μετέφερε εἶναι ἀστυνομικὸς ἀπὸ τὸ Ἐγκληματολογικὸ τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ποὺ κάνει τὶς ἀνακρίσεις στὴν Σάμο:

Ἀπὸ ἀνακρίσεις προχθὲς στὴν Σάμο….
Κατάθεσις Σομαλοῦ:

Στὴν Σομαλία εἶχα καταδικασθῆ γιὰ βιασμοὺς σὲ θάνατο. Ἤμουν φυλακὴ καὶ ἦλθαν καὶ μοῦ πρότειναν ἢ νὰ πάω στὴν Τουρκία νὰ βοηθήσω τὴν θρησκεία μου.
Ἢ θὰ ἐκτελεσθῶ βάσει τῆς ποινῆς μου, ἡ Τουρκία γιὰ βοήθεια. Ἐπέλεξα φυσικὰ Τουρκία.

Ἔφθασα ἀεροπορικῶς, μὲ πῆγαν σὲ ἕνα στρατόπεδο κάπου στὸ πουθενά, μὲ ἐκπαίδευσαν δύο μῆνες σὲ ὄπλα ἐκρηκτικά, μάχες πόλεων, μοῦ ἔδωσαν 2.000 εὐρῶ, ἕνα κινητὸ δορυφορικὸ μὲ τὴν ἐντολή: πᾶς Ἑλλάδα, θὰ κάνης sms ποιοὺς θὰ εὕρης καὶ θὰ κάνετε θύλακα μὲ τὴν ὁμάδα.

Ὑπάρχουν πολλὲς ὁμάδες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ἀναλάβουν δράση γιὰ τὸ ἰσλὰμ κατὰ ἐντολὴ τῆς Τουρκίας. Ὅταν φτάσῃ ἡ ὥρα θὰ πάρετε τὰ ὄπλα ποὺ θὰ σᾶς δώσουν, θὰ πάρετε ἀπὸ τὰ χάπια ποὺ θὰ σᾶς δώσουν καὶ θὰ ἐκτελεῖτε ἀνεξέλεγκτα ὅτι εὔρετε ἐμπρός σας.
Σὲ μὴ ἐκτέλεση θὰ ἐκτελεῖστε ἐσεῖς ἀπὸ τοὺς θύλακες.
Ὅταν ἡ Ἑλλὰς θὰ εἶναι δική μας θὰ ἀμοιφθεῖτε πλουσιοπάροχα.»

Ἀληθὲς εἶναι τὸ παραπάνω.
Τὸ ἔλαβα μὲ προσωπικὸ μήνυμα ἀπὸ ἐγκληματολόγο ποὺ κάνει ἀνακρίσεις (δὲν μπορῶ νὰ πῶ ὄνομα). Εἶναι ὅμως καὶ ἀληθοφανές. 

Διατὶ ὅταν θὰ φθάση ἡ ὥρα…

Ἀπὸ πίσω καὶ ἡ ἄποψις τοῦ συριζοειδοῦς «Μ#λάκα της Ἡμέρας» ποὺ ἀγνόει ὅτι ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἔγιναν στὴν Συρία καὶ τὴν Λιβύη μὲ τὶς «ἀραβικὲς ἀνοίξεις»…

Ἀπὸ τὸν Παναγιώτης Α. Π.:

«Μάλιστα. Ἡ Τουρκία ἔχει ἐκπονήση σχέδιο παγκοσμίου συνωμοσίας ὥστε νὰ ἔλθουν ἐδῶ ἰδιῶτες ἀντερκάβερ στρατιῶτες οἱ ὁποῖοι θὰ ἐλέγχονται πλήρως (σὰν βίντεο game ἂς ποῦμε) καὶ θὰ πυροδοτηθοῦν ἐξ ἀποστάσεως γιὰ νὰ κάνουν ἀντάρτικο πόλεως. Ἔτσι θὰ γλυτώσουν οἱ Τοῦρκοι καὶ τὰ καύσιμα ἀπὸ τὰ F35.
Ἐκεῖ ποὺ λέει γιὰ σῆμα καὶ ἔλεγχο καὶ ταυτόχρονο ἐξέγερση βέβαια θὰ ὑπάρξουν μικρὲς δυσκολίες συντονισμοῦ ἀλλὰ ἴσως ἔχῃ ἐμφυτευθῆ τσιπάκι στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα καὶ ἐλέγχει ὁ μέγας ἀρχιτέκτων τοῦ σύμπαντος μὲ τζόιστικ τὰ ἀντερκάβερ ἀνθρωποειδῆ…».

Τὰ ὁμολογοῦν βέβαια ἤδη καὶ δημοσίως:

Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΣ: Ἡ Ἑλλὰς δέχεται ἀσύμμετρο ἐπίθεση μέσῳ μεταναστῶν

Τέλος…

Ὑπόσχεται …«ζωὴ καὶ κόττα» στοὺς προσκεκλημένους της ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία

Γράφει ὁ Διονύσιος Ἀντζουλᾶτος

Ὅταν πηγαίνῃς στὴν ὑποσακχάριο Ἀφρικὴ καὶ βγάζῃς τελάλη στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ, νὰ καλῇ τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ σοὺ’ρθοῦν γιὰ νὰ τοὺς…μεταναστεύσεις…τότε εἶσαι δουλέμπορος & ὄχι ΜΚΟ..

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γεμίσαμε …«ἀριστούχους»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὡραῖο …«σανὸ» καταπίνουμε ἀμάσσητο!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply