Ὑπόσχεται …«ζωὴ καὶ κόττα» στοὺς προσκεκλημένους της ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία

Πᾶμε…Ἑλλάδα; Μπεῖτε στὴν σελίδα estia.unhcr.gr καὶ δεῖτε τί προωθοῦν ΟΗΕ, ΜΚΟ καὶ Ἡνμωμένη Εὐρώπη, μὲ τὴν κρατική μας συνέργεια, σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ παροχὲς στὴν Ἑλλάδα!

Καί, φυσικά, ἡ χρηματοδότησις ὅλων αὐτῶν γίνεται μέσῳ (καὶ) χρεωστικῶν καρτῶν, ποὺ προσφέρονται ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα»…

(Περισσότερα ἐδῶ), καθὼς κι ἐδῶ ἡ σχετικὴ μετάφασις στὰ ἑλληνικά.)

Τίς πταίει;
Φταίει τό ζαβό τό ῥιιζικό μας;
Φταίει ὁ Θεός πού μᾶς μισεῖ;
Φταίει τό κεφάλι τό κακό μας;

Φταῖν πρῶτα ἀπ’ ὅλα οἱ πολιτικοί. Στὸ παμπάλαιο σχέδιο ἀντικαταστάσεως πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης, δύο-τρεῖς ἡγέτες ἀντιστέκονται. Οἱ ὑπόλοιπες μαριονέτες, τὸ ὑπηρετοῦν πιστά.

Ποιός λοιπόν νά ἀντιδράσῃ; Ὁ κούλλλιιις;
Μὰ πιὸ διεθνιστής ὑπάρχει;

Ἡ χαρὰ τοῦ διεθνιστοῦ.
Καί ποιός τοῦ εἶπε πώς ὁ Ἑλληνικός λαός τόν ἐψήφισε γιά νά τόν μετατρέψῃ…;;;
(Ἀπὸ τὴ Σκύλλα στὴν Χάρυβδη πέσαμε!!!).

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *