Ὑπόσχεται …«ζωὴ καὶ κόττα» στοὺς προσκεκλημένους της ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία

Πᾶμε…Ἑλλάδα; Μπεῖτε στὴν σελίδα estia.unhcr.gr καὶ δεῖτε τί προωθοῦν ΟΗΕ, ΜΚΟ καὶ Ἡνμωμένη Εὐρώπη, μὲ τὴν κρατική μας συνέργεια, σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ παροχὲς στὴν Ἑλλάδα!

Καί, φυσικά, ἡ χρηματοδότησις ὅλων αὐτῶν γίνεται μέσῳ (καὶ) χρεωστικῶν καρτῶν, ποὺ προσφέρονται ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα»…

(Περισσότερα ἐδῶ), καθὼς κι ἐδῶ ἡ σχετικὴ μετάφασις στὰ ἑλληνικά.)

Τίς πταίει;
Φταίει τό ζαβό τό ῥιιζικό μας;
Φταίει ὁ Θεός πού μᾶς μισεῖ;
Φταίει τό κεφάλι τό κακό μας;

Φταῖν πρῶτα ἀπ’ ὅλα οἱ πολιτικοί. Στὸ παμπάλαιο σχέδιο ἀντικαταστάσεως πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης, δύο-τρεῖς ἡγέτες ἀντιστέκονται. Οἱ ὑπόλοιπες μαριονέτες, τὸ ὑπηρετοῦν πιστά.

Ποιός λοιπόν νά ἀντιδράσῃ; Ὁ κούλλλιιις;
Μὰ πιὸ διεθνιστής ὑπάρχει;

Ἡ χαρὰ τοῦ διεθνιστοῦ.
Καί ποιός τοῦ εἶπε πώς ὁ Ἑλληνικός λαός τόν ἐψήφισε γιά νά τόν μετατρέψῃ…;;;
(Ἀπὸ τὴ Σκύλλα στὴν Χάρυβδη πέσαμε!!!).

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 429 times, 1 visits today)
Leave a Reply