Δύναται νὰ ἀλλάξῃ ἀκόμη καὶ τὰ σύνορα ὁ πρωθυπουργός!!!

Στὴν δημοκρατία μας ὁ ἀπόλυτος ἄρχων πρωθυπουργὸς βάσει τοῦ Συντάγματος (ποὺ συνέταξαν αὐτοὶ γιὰ αὐτοὺς) μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ ἀκόμη καὶ τὰ σύνορα τῆς χώρας….

Ἀρκεῖ μόνον νὰ ἔχῃ τὴν ψῆφο τῆς πλειοψηφίας τῆς βουλῆς…..

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 178 times, 3 visits today)
One thought on “Δύναται νὰ ἀλλάξῃ ἀκόμη καὶ τὰ σύνορα ὁ πρωθυπουργός!!!

Leave a Reply