Δὲν ἀντέχονται οἱ τόσοι πολλοὶ ξεφτίλες…

Καὶ ἀτελείωτοι καὶ πολλαπλασιαζόμενοι γελοῖοι ποὺ μᾶς τὸ παίζουν ἐπὶ πλέον καὶ κυβερνῶντες.
Δὲν ἀντέχεται ἡ φρίκη τῆς κατάντιας τους, ποὺ πλέον ἀρνῶνται νὰ κρατήσουν ἀκόμη καὶ τὰ στοιχειώδη προσχήματα.

Τί ἐννοῶ;
Τί ἔλεγε τό κούλλλιιι πρό τῶν ἐκλογῶν;

Ἔ, ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα πράττει σήμερα. Ἂν τί νὰ αὐξήσῃ τὶς συνοριακὲς φυλάξεις, νὰ ἐπιφορτίσῃ τὸ λιμενικὸ καὶ τὸν στρατὸ ξηρᾶς μὲ τὴν φραγὴ τῶν συνόρων καὶ νὰ ἐπαναπροωθῇ ἄμεσα τοὺς λαθροεποίκους στὴν Τουρκία, αὐτὸς τοὺς μετακινεῖ ὁπουδήποτε, «ἐλευθερώνοντας» χῶρο πρὸ κειμένου νὰ ἔρχονται καθημερινῶς ἄλλοι τόσοι, ὥστὲ νὰ παραμένουν διαρκῶς ὑπέρ-φορτωμένα τὰ νησιά μας.

πηγὴ

πηγὴ

Ναί, τὰ σχέδια τῶν Soros-Rothschild-ΟΗΕ ἐξυπηρετεῖ κι αὐτό, ὅπως καὶ οἱ προκάτοχοί του, φυσικά. Τζᾶμπα ἔτρεχε στίς λέσχες τῶν ἀφεντικῶν γιά νά λάβῃ ἐντολές; 

Τὸ κακὸ ὅμως δὲν εἶναι αὐτός. Ἐμεῖς (κάποιοι τέλος πάντων) γνωρίζαμε καὶ τὸ  εἶδος του καὶ τὶς ἐξαρτήσεις του. Τὸ κακὸ εἶναι πὼς ὑπῆρξαν ψηφοφόροι του. (Ὅσοι ὑπῆρξαν Δὲν θὰ τὸ κάνουμε θέμα, ἐφ΄ ὅσον πέραν τῆς ἀποκρυβείσης ἀποχῆς καὶ τῆς ὁποιασδήποτε νοθείας, κάποιοι ἔχουν, οὔτως ἢ ἄλλως, ψηφίση τὸ ἐν λόγῳ κουδουνισμένον!!!)
Κι αὐτοὶ οἱ κάποιοι ψηφοφόροι τώρα ἢ σκούζουν (στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων) ἢ …κωλοτουμπιάζουν ἀνερυθρίαστα. Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς, κατ’ ἐμέ, ἀποδεικνύεται ὁ πλήρης εὐτελισμός μας.

Εἰλικρινῶς… Ντρέπομαι  γιὰ τὸν εὐτελισμό τους, διότι, ὅσο αὐτοὶ εὐτελίζονται, τόσο μὲ προσβάλλουν καὶ σὰν ἄτομον καὶ σὰν πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας. Ἂν καὶ οὐδέποτε ἔνοιωθα πὼς μὲ ἐκπροσωποῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα, ἐν τούτοις, κάθε φορά, μὲ ξαφνιάζουν δυσάρεστα καὶ μὲ ὑποχρεώνουν νὰ ἀηδιάζω τόσο, ὅσο νὰ αἰσθάνομαι πὼς μόνον μία ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ θὰ μᾶς ἀπαλλάξη, ἐπὶ τέλους, καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σκουπίδια, μὰ κι ἀπὸ τὸν χειρότερό μας ἑαυτόν.

Φιλονόη

Σημείωσις

Τί νά ποῦμε λοιπόν γιά τά στελέχη του καί τούς ὀπαδούς-θαυμαστές τους;
Νά πῶ κάτι γιά αὐτό;

Γνωστοὶ οἱ Γεωργιάδηδες τοῦ κόσμου μας

Νά πῶ κάτι γιά τόν …ἀντιπρόεδρα τῆς ΝουΔουλάρας;
Νά ἐπαναλάβουμε πώς χειρότερον εἶδος ἀπό τά κουδουνισμένα οὐδέποτε ὑπῆρξε στόν πλανήτη;
Ἰδοῦ λοιπὸν τὸ παράδειγμα, τοῦ μπιμπικίου…
Τί ἔλεγε κάάάάάάποτε;

Τί ἔπραξε στήν συνέχεια;

Ὅλα τὰ …ἀντίθετα!!!

Τί κάνει τώρα (μετὰ τὸ 16ο λεπτό), εἰδικῶς γιά τόν Ἕβρο;

Τί συμβαίνει (πράγματι) στόν Ἕβρο;

πηγὴ

Ὁ …ἀρχινονὸς τῶν κωλοτούμπας…

Ἔως καὶ οἱ δημοσιοκάφροι τὸν ἀποκαλοῦν κωλοτούμπα…

Γενικῶς τὸ ζήτημα τῆς ἀφερεγγυότητος εἶναι αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζει ἀπολύτως τὰ σύγχρονα κουδουνισμένα τοῦ κόσμου μας. Ἐὰν ὅμως ἀναλογισθοῦμε πὼς οἱ κωλοτοῦμπες εἶναι ἁπλῶς μία μορφὴ ἐκφράσεως τῆς ἀθλιότητος τοῦ σημερινοῦ κόσμου τῶν κουδουνισμένων, μποροῦμε νὰ ἀπογοητευθοῦμε περισσότερο.
Ναί, ἐπιστροφὴ σαφῶς καὶ δὲν ὑπάρχει, γιὰ αὐτὸ ἐπιμένω στὴν ὁλικὴ καταστροφή.

Ἐννοεῖται πὼς τὰ τΣΥΡΙΖΑιοσούργελα εἶναι κατὰ κάτι λιγότερο χειρότερα, σὲ αὐτὸν τὸν τομέα, διότι, ἐπὶ πλέον, δηλώνουν ἀνοικτὰ τὸ μῖσος τους γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ δὲν κρύβονται πίσω ἀπὸ ψευδεῖς ἐξαγγελίες.

Τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα μὲ τὶς …κορῶνες κούλλλιιι ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ «Ἀντιθέσεις» (Ἰούνιος 2019).

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν ἀντέχονται οἱ τόσοι πολλοὶ ξεφτίλες…

Leave a Reply