Ψέμμα, ἀπάτη καὶ θράσος γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου

Τὸ θράσος τῶν προδοτῶν

Βλέπετε τό ἄσπρο κομματάκι κάτω δεξιά;

Τὸ μνημεῖο θὰ γίνη ἐπισκέψιμο σὲ ἐκεῖνο τὸ κομματάκι του! Τὸν ῥόλο τοῦ βλάκα, θὰ τὸν παίξουμε ὅλοι μαζὺ φίλοι μου, ἂν ἔτσι γίνῃ! Τὸ τεράστιο ὑπόλοιπο μνημεῖο, θὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὅμως καὶ γιὰ νὰ μετρᾷ τὸν τρόμο τῶν, γιὰ λίγο ἀκόμη, πλανηταρχῶν σήμερα! Φοβισμένα ἀνθρωπάκια, ποὺ ἀφήνουν τοὺς «Ἕλληνες» ἐκπροσώπους τους νὰ ἐξευτελίζονται ἐμπρός του!

Εἶναι ἄλλο νὰ ἀκοῦς τὰ μεγέθη ἀόριστα καὶ ἄλλο νὰ τὰ βλέπῃς παραστατικά! Παραστατικὰ καταλαβαίνεις, πόσο προδότες εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν μιλοῦν γιὰ συνέχιση τῆς ἀνασκαφῆς! Αὐτὸς ὁ τεράστιος ὄγκος δηλαδή, νὰ μείνῃ ἀνέγγικτος! Καταδίκη της μνήμης (Damnatio memoriae) ἐπέβαλαν κάποτε σὲ περιπτώσεις οἱ Ῥωμαῖοι! Στὴν ἴδια τροχιὰ προσεπάθησαν νὰ βάλουν τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ἀπὸ τὸ 2014 καὶ ἀκόμη προσπαθοῦν! 2340 χρόνια ἀναπαύεται στὰ δικά του χώματα ὁ ΜΕΓΙΣΤΟΣ! Μπορεῖ λίγο ἀκόμα!

Ἡ εἰσοδος γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο

Στὴν κόκκινη γραμμὴ βάσεως, κινδύνεψε νὰ ἐμφανισθῇ ἡ εἴσοδος! Ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ ὑπεδείκνυε ἡ γεωσκόπισις!

Τότε τὰ μηχανήματα τοῦ δήμου Ἀμφιπόλεως, ἀπέτρεψαν αὐτὸν τὸν κίνδυνο, ὅπως τὸ βλέπουμε στὴν κάτω εἰκόνα! Κατεχωσαν τὴν εἴσοδο, μαζὺ καὶ τὸν περίβολο. Κατόπιν τούτου ἔτσι, ΜΕΝΔΩΝΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ καὶ πρώην δήμαρχος ΜΕΛΙΤΟΣ, κατέχωσαν καὶ τὴν Μακεδονία στὶς Πρέσπες!

Τὴν ἀνίεο συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, στηρίζουν μόνο τὰ χώματα ποὺ ἀποκρύπτουν τὴν εἴσοδο. Ἐκεῖ εἶναι ὁ ἀγών!!!

Νὰ τὸ θυμᾶστε στὸ προσκλητήριο

Πρὸ διετίας περίπου, μία γνωστὴ παρέα ἀνθρώπων, ἀπεφάσισε, μετὰ ἀπὸ φαγοπότι στὴ Μεσολακκιά, καὶ ἀνέβηκε μέχρι τὴν μπάρα, ὥστε μὲ φόντο τὸν «ΚΑΣΤΑ», νὰ κάνουν ἀναμνηστικὴ φωτογραφία! Οὐδείς τους ἐφαντάσθη ἀπὸ τὴν παρέα, ὅτι στὰ γυμνὰ τότε πρανῆ του μνημείου, θὰ ἀποτυπώνετο, μὲ τὴν βοήθεια τῶν προβολέων, μία τέλεια «ΚΑΜΑΡΑ»! Καὶ ἄκουσον – ἄκουσον: Ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ δίδει πύλη (L2) ἡ γεωσκόπησις!!! (L1 – τὸ ἀνασκαφὲν) Μιλᾶμε ὅτι πιὸ ἀκριβῶς δὲν γίνεται!

Εἶναι ἡ ΠΥΛΗ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ! Εἶναι ἡ πύλη ποὺ ὀνομάζει προδότες ὅλην τὴν ἀνασκαφικὴ ὁμάδα τότε, μαζὺ μὲ τοὺς ἐντοπίους συνεργούς τους! Ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ἡ «κουρτίνα», ποὺ πολλὲς φορὲς ἀναφέρω! Εἶναι ἡ πύλη ποὺ ἡ ἀποκάλυψίς της, ἀπαγορεύει τὴν ἀναφορὰ τῆς φράσεως «συνέχισις τῶν ἀνασκαφῶν» καὶ τῆς λέξεως «Ἀμφίπολις», σὲ τύπους σὰν τὸν ἀμπατζόγλου, φιλιππίδη, γκατζούλη καὶ ἄλλους πονηροὺς «ἐραστὲς» μόνον τῶν Πρεσπῶν!

Κοινοποίησις παρακαλῶ!

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply