Ψέμμα, ἀπάτη καὶ θράσος γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου

Τὸ θράσος τῶν προδοτῶν

Βλέπετε τό ἄσπρο κομματάκι κάτω δεξιά;

Τὸ μνημεῖο θὰ γίνη ἐπισκέψιμο σὲ ἐκεῖνο τὸ κομματάκι του! Τὸν ῥόλο τοῦ βλάκα, θὰ τὸν παίξουμε ὅλοι μαζὺ φίλοι μου, ἂν ἔτσι γίνῃ! Τὸ τεράστιο ὑπόλοιπο μνημεῖο, θὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὅμως καὶ γιὰ νὰ μετρᾷ τὸν τρόμο τῶν, γιὰ λίγο ἀκόμη, πλανηταρχῶν σήμερα! Φοβισμένα ἀνθρωπάκια, ποὺ ἀφήνουν τοὺς «Ἕλληνες» ἐκπροσώπους τους νὰ ἐξευτελίζονται ἐμπρός του!
Συνέχεια

Βαρβαρότερος …Ἀλάριχος τὸ Ὑπουργεῖον ἀ-Πολιτισμοῦ

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχουν περάση πολλῶν εἰδῶν …ἀλάριχοι.
Βάρβαροι, ποὺ ἄφησαν τὸ στίγμα τους τῆς ἀνικανότητός τους νὰ ἐκτιμήσουν καὶ νὰ σεβασθοῦν μνημεία πολιτισμοῦ, μὲ διαφόρους τρόπους. Ἄλλοτε λεηλατώντας καὶ ἄλλοτε κονιορτοποιώντας, μνημεῖον ὄρθιον δὲν ἄφησαν.  Τὰ δὲ μεταφερόμενα εἴδη τὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαιοκαπήλων, ἐπιδεικνύοντάς τα μὲ καμάρι, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν καθημερινῶς πὼς ἐκτὸς ἀπὸ ἀσεβεῖς βάρβαροι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμένουν ἀνίκανοι καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ δημιουργικὰ ἔργα μά, κυρίως, νὰ τὰ παράξουν μόνοι τους.

Δὲν θὰ πῶ πολλά… Θὰ ἀφήσω κυρίως τὶς φωτογραφίες νὰ μιλήσουν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ χείριστος καὶ ὁ σημαντικότερος ἐχθρὸς τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας, τῶν διασωθέντων Μνημείων, τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἀληθείας καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς Ἀνθρωπότητος εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνόφωνον Ὑπουργεῖον ἀπολιτισμοῦ. Συνέχεια

Θαμμένη εἴσοδος Ἀμφιπόλεως;

ΕΘΑΨΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ, ΕΙΣΟΔΟ;

Πάντα θὰ εἶναι ἐπίκαιρο, ὅσο ἡ κατάχωσις παγιώνεται. Στὶς δυο περυσινές φωτογραφίες ποὺ ἡ πρώτη ἐπισημαίνει τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, προσετέθη καὶ ἡ σημερινή, ποὺ δείχνει πόσο καλὰ ἀποκαταστήσατε τὸ τοπίο. Ἔτσι μεταφέρω αὐτολεξεὶ τὴν παλαιὰ ἀνάρτηση. 

Συνέχεια

Θέατρο στὰ Τουρκοβούνια Ἀττικῆς

Πανάρχαιο θέατρο (εἰκόνα) ἀνεκάλυψε ἡ ἀρχαιολογία στὰ Τουρκοβούνια.
Ἡ ὀρχήστρα134,80 μέτρων, ἦταν τεραστία γιὰ τὰ μετέπειτα δεδομένα καί, ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἶναι μυστήριον. Εἶχε χῶρο γιὰ χιλιάδες ὀρθίους θεατὲς καὶ εἰκάζεται ὅτι οἱ πέριξ βράχοι ἦσαν θεωρεία!!!

Συνέχεια

Θὰ ἐνοχλῇ πάντα ἡ Ἀμφίπολις…

ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΝΟΝ Η ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ

Ὅταν ἡ ἐξουσία τοῦ πολιτισμοῦ ἀποφασίζῃ νὰ κάνῃ παιχνιδάκια, σπεύδουν οἱ πρόθυμοι δημοσιογράφοι νὰ παίξουν τὸν ῥόλο τους.
Ἔκοψαν τὸ ΕΣΠΑ λοιπὸν στὴΝ Βεργίνα, Πέλλα κι Ἀμφίπολι!!!
Πῶ πῶ πῶ… Πόλεμος κατὰ τῆς Μακεδονίας. Εἶναι καλλίτερον νὰ ἀκούγεται ἔτσι, παρὰ νὰ στοχεύουν μόνον τὴν Ἀμφίπολι, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ζητούμενον. «Ἐχέσθησαν» στὸ ΥΠ.ΠΟ. γιὰ τὴν Βεργίνα καὶ τὴν Πέλλα. Ἵδρωσε καὶ τὸ αὐτάκι τῆς κας Κοτταρίδου, ποὺ ἔως τώρα πῆρε πακτωλὸ χρημάτων γιὰ τὶς ψευδο-Αἰγὲς τῆς Βεργίνας.

Συνέχεια

Ξενόφερτα πανηγυράκια ἤ παραδοσιακά ἔθιμα;

Οἱ ἀνοησίες περὶ πράιντ προέρχονται ἀπὸ τὴν μετεξέλιξη κάποιων κινημάτων τῆς προοδευτικῆς πτέρυγος τῶν πουριτανῶν προτεσταντῶν τῶν ΗΠΑ. Δὲν ἔχουν νόημα πουθενὰ ἀλλοῦ, πόσο μᾶλλον σὲ μή-προτεσταντικὲς χῶρες. Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλους θεσμοὺς (ἑορτὲς κρασιοῦ, γονιμότητος, καρναβάλι) καὶ ὅλα αὐτὰ ὄχι μόνον δὲν ἔχουν θέση στὴν χώρα μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὀπισθοδρομικά. Συνέχεια