Ξενόφερτα πανηγυράκια ἤ παραδοσιακά ἔθιμα;

Οἱ ἀνοησίες περὶ πράιντ προέρχονται ἀπὸ τὴν μετεξέλιξη κάποιων κινημάτων τῆς προοδευτικῆς πτέρυγος τῶν πουριτανῶν προτεσταντῶν τῶν ΗΠΑ. Δὲν ἔχουν νόημα πουθενὰ ἀλλοῦ, πόσο μᾶλλον σὲ μή-προτεσταντικὲς χῶρες. Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλους θεσμοὺς (ἑορτὲς κρασιοῦ, γονιμότητος, καρναβάλι) καὶ ὅλα αὐτὰ ὄχι μόνον δὲν ἔχουν θέση στὴν χώρα μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὀπισθοδρομικά.

Καὶ πράγματι, ἔχουν πάῃ πολὺ πίσω τὰ πράγματα στὴν χώρα μας ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησαν νὰ εἰσάγονται οἱ ξενόφερτες ἀνοησίες τῶν πουριτανῶν προτεσταντῶν. (Ἐδῶ συνελήφθη ἰδιοκτήτης κλᾶμπ swingers μὲ τὴν ἀπίστευτη κατηγορία τῆς …«προτροπῆς σὲ ἀκολασία»! Ἐνήλικες ἄνθρωποι ποὺ δίχως νὰ προκαλοῦν παραβιάζεται ἔτσι ἡ ἰδιωτική τους ζωή!)

Ἐὰν δὲν εἶχαν εἰσαχθῇ ὅλες οἱ καθυστερημένες πουριτανίλες, σήμερα θὰ εἴχαμε καὶ ὡραῖα καρναβάλια μὲ ψαγμένες ἀμφιέσεις, καὶ δημοφιλεῖς ἑορτὲς κρασιοῦ, καὶ ἀκόμη καὶ πιὸ ἰδιωτικὲς ἑορτὲς γονιμότητος ὅπου δὲν θὰ ἐγίνετο θέμα ἐὰν ἔβλεπες καὶ λίγο γυμνό.

Ἀντιθέτως, ἔχουμε τὴν ξενέρωτη «γυμνὴ ποδηλατοδρομία», τὰ ξενέρωτα ψευτοπράϊντ (μὲ κακίστη αἰσθητικὴ μέσα στὴν κακογουστιά), τὰ ξενέρωτα φλώρια τῆς πολιτικῆς ὀρθοβλακείας νὰ λερώνουν τὸν τόπο μὲ καθωσπρεπίλα καὶ τὸν κόσμο νὰ ἔχῃ περιπέσῃ σὲ ἕναν κακῶς ἐννοούμενον συντηρητισμὸ καὶ συμπλέγματα.

Λοιπὸν ἔχουμε πολὺ σοβαροτέρους καὶ καλλιτέρους θεσμούς, καὶ δὲν μᾶς χρειάζονται τὰ στημένα ξενόφερτα πανηγυράκια τοῦ πουριταναριοῦ!

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *