Θέατρο στὰ Τουρκοβούνια Ἀττικῆς

Πανάρχαιο θέατρο (εἰκόνα) ἀνεκάλυψε ἡ ἀρχαιολογία στὰ Τουρκοβούνια.
Ἡ ὀρχήστρα134,80 μέτρων, ἦταν τεραστία γιὰ τὰ μετέπειτα δεδομένα καί, ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἶναι μυστήριον. Εἶχε χῶρο γιὰ χιλιάδες ὀρθίους θεατὲς καὶ εἰκάζεται ὅτι οἱ πέριξ βράχοι ἦσαν θεωρεία!!!

Διάσημος ἀρχαιολόγος ἐξέφρασε τὴν ἄποψι ὅτι ἐπὶ πλέον διεξήγοντο κι ἀγῶνες. Κατὰ τὴν ἰδίαν ἀρχαιολόγο, παρακείμενος χῶρος, ὅπου ἐστήνοντο σκηνὲς διανυκτερεύσεως, ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ἀγῶνες ἦσαν πολλοί-ἥμεροι. Τὴν ἄποψι ὑπέγραψαν 99 ἀκόμη ἐνασχολούμενοι μὲ τὸν πολιτισμό. Κύκλοι τοῦ ΥΠ.ΠΟ. ἐδήλωσαν ὅτι μέσῳ τοῦ ΕΣΠΑ θὰ γίνη ἀνάπλασις τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία θὰ γίνη προσβάσιμος μὲ τελεφερίκ.

Πιστεύετε ὅτι, ἐὰν πραγματικὰ εἶχαν συμβεῖ τὰ παραπάνω, θά εὑρίσκοντο ἄνθρωποι νά τό ὑποστηρίξουν αὐτό καί εἰδικῶς ἀπό τά Τουρκοβούνια;

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply