Ξύπνησαν καὶ οἱ «οἰκολΩγοι»!!!

Ἐν τάξει…
Εἴπαμε βρὲ παιδιὰ νὰ πέσουν οἱ μάσκες, ἀλλὰ ἐσεῖς πιὰ ξεγυμνωθήκατε τελείως!!!

Τὴν ὥρα ποὺ τὸ πετρέλαιο καὶ τὸ μαζοῦτ σουλατσάρουν ἀνενόχλητα στὰ ἀττικὰ παράλια, ἡ WWF κατέθεσε μήνυση κατὰ παντὸς ὑπευθύνου (ἀκόμη γελοῦν τὰ παρδαλὰ κατσίκια) κι ἡ Greenpeace… ἀγνοεῖται!!!
Ἀκτιβιστὲς γιόκ!

Παράλληλα, στὴν Χαλκιδικὴ κηλίδα ἑκατοντάδων μέτρων ἔχει ἐγκατασταθῇ μονίμως στὴν περιοχή, μὲ τις φιλότιμες (ὁμολογουμένως) προσπάθειες τῆς «Ἑλληνικὸς Χρυσός».
Ἐκεῖ βέβαια, ἐξαφανισμένη κάθε οἰκΩλογικὴ ὀργάνωσις…

Πάλι τσόντα παρακολουθοῦμε.

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply