Κορφὴ… (ἀναδημοσίευσις)Στὴν πέτρα σκάλισα τὸν ἥλιο
καὶ ὄρθωσα βουνὰ
στὸ κύμα τοῦ πελάγου
καὶ τὸ ἀγέρι χτύπαε
τὴν ἀγριόμορφη τὴ γῆ·
καὶ ἄφησα τὰ πλάγια δασωμένα
νὰ πάλλονται καὶ
νὰ λυγιοῦνται ἀνέμελα
καὶ τὶς κορφὲς τὶς γύμνωσα
καὶ πέτρα ἔδωσα παντοῦ
στέρεα χέρια νὰ τὴν πλάσουν
σὲ χῶρο ἱερό
νὰ τὴν λειάνουν σὲ μορφὲς
νὰ τὴν τιμήσουν·
πρὶν χέρια βέβηλα
πάνω τους
ἀκουμπήσουν…  

Leave a Reply