Ἡ ἀσπίδα μὲ τοὺς Κουρῆτες.

Ἡ μπρούντζινη ἀσπίδα ποὺ βρέθηκε στὸ Ἰδαῖον Ἄντρον καὶ ἀπεικονίζει τοὺς Κουρῆτες ὡς φτερωτοὺς Δαίμονες γύρω ἀπὸ τὸν Κρηταγενῆ Δία…
Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἡρακλείου.

Ἐχουν περάσει κοντά είκοσι αιώνες από τότε που ακούσθηκε για τελευταία φορά αυτός ο Ύμνος των Κουρητών, εκεί στον μεγάλο ναό του Δικταίου Διός, στο Παλαίκαστρο της Κρήτης.
Ένα διάσημο στην εποχή του ιερό, εκεί στην ανατολική Κρήτη, ακτινοβολεί για πολλούς αιώνες, από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια, μέχρι και την ρωμαϊκή εποχή, οπότε και αρχίζει να παρακμάζει.

Τρεις πόλεις ερίζουν για πολλούς αιώνες γι’ αυτό το ιερό και το διεκδικούν καθεμιά τους για λογαριασμό της: η Ἰτανος, που βρίσκεται πολύ κοντά του, η Ιεράπυτνα και η Πραισός.

Η φήμη του ιερού εκτείνεται πέρα από την Κρήτη. Στα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Ιωνίας την Κύπρο και την Αίγυπτο. Και συν τοις άλλοις, οι λόγοι που διεκδικούν με πείσμα αυτό το ιερό οι τρεις πόλεις, είναι οικονομικοί και εμπορικοί.

Το ιερό του Δικταίου Διός συγκεντρώνει αφιερώματα από τα πέρατα του κόσμου, που του προσπορίζουν πλούτη, ενώ ο σεβασμός που απομνέει, του εξασφαλίζει δύναμη…..

πηγὴ

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply