Ἄς …Ἀνοίξουμε!!!

Ἡ Ἄνοιξις μᾶς ἔφθασε πανηγυρικῶς…
Κι ἐμεῖς, ἀκόμη, κουβαλᾶμε τοὺς χειμῶνες μέσα μας…
Ἄς Ἀνοίξουμε…
Ἄς ἀφήσουμε τὸ Φῶς καὶ τὰ χρώματα καὶ τοὺς ἤχους τοῦ πλανήτου μας νᾶ μᾶς γεμίσουν καὶ νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὶς διαθέσεις… Ἄς μείνουν πίσω μας κι ἐτοῦτοι οἱ χειμῶνες μὰ καὶ οἱ ἐπόμενοι ποὺ θὰ ἔλθουν…
Ἡ Ἄνοιξις ξέρει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς…

Πρώτη ἡμέρα τῆς Ἀνοίξεως σήμερα.
Ἡ ἡμέρα μεγάλωσε καὶ τὰ σκοτάδια λιγοστεύουν.
Ὅσο κι ἐὰν μᾶς λείπῃ ὁ χρόνος λοιπὸν ἂς τολμήσουμενὰ ἀφιερώσουμε λίγες στιγμὲς καὶ σὲ ἐμᾶς… Θὰ μᾶς ἀλλάξουν οἱ εἰκόνες τῆς Φύσεως ὅλην τὴν διάθεσιν καὶ θὰ δοῦμε τὴν ζωή μας μὲ ἄλλο βλέμμα.
Κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς λοιπὸν ἂς τολμήσουμε ἀπὸ σήμερα κάτι διαφορετικό.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ τὸν ἀλλάξουμε τὸν κόσμο μας, μόνον ποὺ κι αὐτὸ θέλει τὸν χρόνο του.
Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ μάθουμε τὸ πῶς, μὰ κυρίως γιὰ νὰ παραμένουμε ἑστιασμένοι στὸν σκοπό μας, ἄς δίδουμε κάπου κάπου στοὺς ἑαυτούς μας εὐκαιρίες νὰ ἀναζῳογονηθοῦν…
Καὶ σήμερα, ἐκτὸς ἀπὸ συμβολική, ἡ ἡμέρα εἶναι καὶ μία καλὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακτήσουμε τὶς δυνάμεις μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply