Ἀλλάζοντας τὴν μουσικὴ τῆς Φύσεως…

Ἀπὸ σήμερα, ἀλλάζει ἡ μουσικὴ τῆς φύσεως…
Προβάλλει ἡ θηλυκότητά της…
Σαρδόνιο τὸ χαμόγελο στὰ χείλη θηλυκῶν καὶ ἀρσενικῶν…

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι, καλὸν ἀνοιξιάτικο μῆνα!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply