Οἱ πιὸ μεγάλες χαρὲς λαθραία κρύβονται στὴν καρδιά μας…

Γιατί περιγελᾶμε τίς ἀπλές χαρές;
Μήπως ἐπειδή τίς θεωροῦμε ὑπερβολικά πληβεῖες;
Ἴσως ἐπειδὴ δὲν θέλουμε μιὰ κοινὴ εὐτυχία.

Θέλουμε μιὰν εὐτυχία ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ τὴν ἐπιδείξουμε.
Μιὰ εὐτυχία μὲ τίτλο εὐγενείας, ποὺ ἔχει προέλθει ἀπὸ τὸ ξεχωριστό μας κατόρθωμα.

Οἱ πιὸ μεγάλες χαρὲς πολλὲς φορὲς εἶναι αὐτὲς ποὺ χώνονται λαθραᾶα μέσα στὴν καρδιά μας, ἐμφανίζονται αὐθαίρετα χωρὶς νὰ εἶναι ἀντικείμενο καμμιᾶς προσμονῆς. Σὰν νὰ εἶναι δῶρα τῆς θείας τσαχπινιᾶς.
Ἔρχονται καθὼς κάνουμε ἁπλᾶ καθημερινὰ πράγματα ἢ ὅταν ἁπλᾶ σκεφτόμαστε ὅτι εἴμαστε ἐδῶ, στὴν γῆ, ζωντανοὶ καὶ ἕτοιμοι γιὰ νέες τρελλὲς περιπέτειες
!

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply