Ψῆφος, Ἐλπίδες, «κόκκινες γραμμὲς» καὶ περὶ Ἐλευθερίας (δι)-αἴσθημα

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα, ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!! 

Ὅπως ἔχω δηλώση δημοσίως, ἐδῶ καὶ (περισσότερο ἀπὸ) δύο χρόνια, ἀρνοῦμαι πλέον νὰ σχολιάσω τὰ τῆς ἐπικαιρότητος, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ δώσω κατευθυντήριες γραμμὲς σὲ ὁποιονδήποτε γιὰ τὸ ὅ,τι δήποτε. Ὁπότε, ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, ἴσως κακῶς σήμερα δημοσιεύω τὸ παρόν.
Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν, κατ’ ἐμέ, ἑδράζονται σὲ ἄλλες βάσεις (ἤ, τοὐλάχιστον πρέπει νὰ ἑδράζονται σὲ ἄλλες βάσεις), ἡ πραγματική μας Ἀνάγκη ὡς ἀτόμων καὶ ὡς κοινωνιῶν εἶναι ἀπολύτως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα ὡς ἀνάγκες καὶ ὁ τρόπος ποὺ (μᾶλλον δὲν) σκεπτόμεθα εἶναι ὀλίγον …ἀσαφής…
…ἐνᾦ ταὐτοχρόνως ἡ πόλωσις, (καὶ) λόγῳ τῶν αὐριανῶν ἐκλογῶν εἶναι ἐμφανής*, ἀπεφάσισα νὰ καταθέσω κάποιες σκέψεις μου κι ὁ καθεὶς ἂς τὶς ἐπεξεργασθῇ ἢ ἀς τὶς πετάξῃ.

*~*~*~**~~~***~~~**~*~*~*

Ἐκλογὲς λοιπὸν αὔριο καὶ  πάλι.
Οἱ ὑποψήφιοι ἀμέτρητοι, σὲ ὄλες τὶς ἀποχρώσεις καὶ πανέτοιμοι νὰ μᾶς …«χρυσώσουν», ἐκστομίζοντας κάθε εὐφάνταστο παπαρολογία. Τὰ πάντα γιὰ τὴν καρέκλα. Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά… Πάρα πολλά…

Κι ἐμεῖς ἀπὸ κάτω, παλαμοκροτοῦντες ἢ μή, πολὺ προβληματισμένοι ἢ διόλου, αὐτόφωτοι ἢ φερέφωνα, μὰ πάντα ἐλπίζοντες, ἀναμένουμε τὴν αὐριανὴ «ἀναμέτρησιν» γιὰ νὰ διαπιστώσουμε πώς…
…ἐλπίδες ἦσαν κι ἐψόφησαν.
Συνέχεια

Φανερὰ καὶ κρυφὰ …χρέη!!!

Μία ἀπορία…
Στήν ἀναθεώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἀπό τόν Γεωργίου ἔχει συνυπολογισθῇ ἡ ὑπόθεσις τοῦ SWAP πού συμφώνησε ὁ Σημίτης μὲ τὴν Goldman Sachs;
Ξςρρουμε ὅτι τό κόστος του ἔχει ὑπολογισθῇ γύρω στά 5.1 δισεκατομμύρια εὑρῶ, καθώς καί ὅτι ἦταν μυστικὸ -ὁ ὁρισμὸς τῶν Greek Statistics, αὐτὴν τὴν φορὰ βέβαια μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ διεθνοὺς πιστωτικοῦ συστήματος, ποὺ ἔφτιαξε τὸν ἀπαξιωτικὸ νεολογισμὸ greek statistics.
Ἐρωτῶ λοιπὸν εὐθέως.

Συνέχεια

Ὑπόθεσις Γεωργίου καὶ δικό μας χρέος

Νὰ ξέρετε πὼς ἀκόμη κι ἐὰν ἀθῳωθῇ ἢ ἐὰν ἀναβληθῇ ἡ Δίκη τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε μέχρι τέλους γιὰ νὰ καταδικασθῇ γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ διέπραξε εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος μας.
Ἕνα ἔγκλημα ποὺ μᾶς ἔφερε τὸ ΔΝΤ μὲ ψεύτικα στοιχεῖα, γιὰ τὸ ἔλλειμμα οτῦ 2009 
τὸ ὁποῖον παρουσίασαν στὸ 15,1% ἀπὸ τὸ 4%, ποὺ ἦταν πραγματικά.
Συνέχεια

Θερμότατον θέρος πρὸ τῶν πυλῶν

Μπαίνουμε λοιπὸν στὴν κρισιμοτέρα φάσι!!!

«Ἡ Ἀθήνα διεμήνυσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθῇ ὁποιανδήποτε πρόταση ποὺ δὲν θὰ δίδῃ ὁριστικὴ λύση καὶ δὲν θὰ ἐγγυᾶται τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος, μὲ βιωσίμους ὅρους, στὶς ἀγορές.». Συνέχεια

Ὑπολογίζοντας σὲ …ἀνύπαρκτες λύσεις!!!

Ἐδιάβασα πρὸ ὁλίγου ὅτι «Στὸν Ντέισελμπλοῦμ ὑπολογίζει ὁ Μοσκοβισὶ γιὰ λύσι στὸ Eurogroup» καὶ ἀνερωτήθην, γιὰ πολλοστὴ φορά, ἐὰν ὁ κ. Μοσκοβισὶ εἶναι χαζοχαρούμενος ἢ παριστάνει τὸν χαζοχαρούμενο (ἔτσι σὲ ἀγαποῦν ὅλοι, τσουλᾶ ὁ καιρὸς πιὸ ἥρεμα) καὶ μετὰ ἐρώτησα τὴν Βροχή, τὸ μόνον ζῷο τοῦ ὁποίου τὴν κρίσι ἐμπιστεύομαι….

Συνέχεια

Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους…

Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους...Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι εἶμαι ταβερνιάρης καὶ πὼς ἐσεῖς ἔρχεσθε νὰ φᾶτε στὴν ταβέρνα μου.
Στὸ τέλος, μοῦ ζητᾶτε τὸν λογαριασμὸ κι ἐγὼ ἔρχομαι καὶ σᾶς λέω: «δῶστε μου 500
€ καὶ εἴμαστε ἐν τάξει!». Ἐσεῖς, τότε, κυττάζεσθε μεταξύ σας ἔκπληκτοι γιὰ τὸ ποσὸν κι ἐγώ, ποὺ εἶμαι μάγκας ταβερνιάρης, σᾶς κάνω καὶ ἕνα σκόντο! «Καλά, δῶστε μου 450 € καὶ καθαρίσαμε». Συνέχεια