Ψῆφος, Ἐλπίδες, «κόκκινες γραμμὲς» καὶ περὶ Ἐλευθερίας (δι)-αἴσθημα

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα, ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!! 

Ὅπως ἔχω δηλώση δημοσίως, ἐδῶ καὶ (περισσότερο ἀπὸ) δύο χρόνια, ἀρνοῦμαι πλέον νὰ σχολιάσω τὰ τῆς ἐπικαιρότητος, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ δώσω κατευθυντήριες γραμμὲς σὲ ὁποιονδήποτε γιὰ τὸ ὅ,τι δήποτε. Ὁπότε, ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, ἴσως κακῶς σήμερα δημοσιεύω τὸ παρόν.
Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν, κατ’ ἐμέ, ἑδράζονται σὲ ἄλλες βάσεις (ἤ, τοὐλάχιστον πρέπει νὰ ἑδράζονται σὲ ἄλλες βάσεις), ἡ πραγματική μας Ἀνάγκη ὡς ἀτόμων καὶ ὡς κοινωνιῶν εἶναι ἀπολύτως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα ὡς ἀνάγκες καὶ ὁ τρόπος ποὺ (μᾶλλον δὲν) σκεπτόμεθα εἶναι ὀλίγον …ἀσαφής…
…ἐνᾦ ταὐτοχρόνως ἡ πόλωσις, (καὶ) λόγῳ τῶν αὐριανῶν ἐκλογῶν εἶναι ἐμφανής*, ἀπεφάσισα νὰ καταθέσω κάποιες σκέψεις μου κι ὁ καθεὶς ἂς τὶς ἐπεξεργασθῇ ἢ ἀς τὶς πετάξῃ.

*~*~*~**~~~***~~~**~*~*~*

Ἐκλογὲς λοιπὸν αὔριο καὶ  πάλι.
Οἱ ὑποψήφιοι ἀμέτρητοι, σὲ ὄλες τὶς ἀποχρώσεις καὶ πανέτοιμοι νὰ μᾶς …«χρυσώσουν», ἐκστομίζοντας κάθε εὐφάνταστο παπαρολογία. Τὰ πάντα γιὰ τὴν καρέκλα. Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά… Πάρα πολλά…

Κι ἐμεῖς ἀπὸ κάτω, παλαμοκροτοῦντες ἢ μή, πολὺ προβληματισμένοι ἢ διόλου, αὐτόφωτοι ἢ φερέφωνα, μὰ πάντα ἐλπίζοντες, ἀναμένουμε τὴν αὐριανὴ «ἀναμέτρησιν» γιὰ νὰ διαπιστώσουμε πώς…
…ἐλπίδες ἦσαν κι ἐψόφησαν.
Συνέχεια

Διατὶ δημοκρατία σημαίνει μόνον Χρέος!!!

Κάτι λοιπὸν ἀναζητοῦσα στὸ διαδίκτυον κι ἔπεσα ἐπάνω στὸ μπουμπούκιον καὶ στὶς κορῶνες του, ποὺ μαζὺ μὲ διαφόρους ἄλλους ἐπίσης δημοκράτες, ἐν τελῶς δημοκρατικά, συζητοῦσαν καὶ συμφωνοῦσαν στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸν κοινότατον τόπο συμφωνίας τους: τὸ «χρέος»!!! Διότι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀμφισβητεῖ τὴν ὕπαρξίν του, ἀλλά, ὅλοι, ἀπὸ κάθε πλευρὰ καὶ …«ἰδεολογία» καὶ παράταξιν πρῶτα συμφωνοῦν στὴν ὕπαρξίν του καὶ μετὰ …διαπραγματεύονται!!!
Ἀκόμη καὶ ἡ μανδὰμ ζωή, μὲ τὴν περίφημο ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ «χρέους» ἀπεφάσισε πὼς εἶναι ὑπαρκτὸν καὶ μόνον κατὰ κάτι …ἐλάχιστα δισεκατομμύρια ὑπερκοστολογημένον.
Ἡ πιθανότης νὰ εἶναι ἀνύπαρκτον δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ …«μυαλό» τῶν παπαγάλων αὐτῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἐκπροσωποῦν κι ἐκφράζουν τὴν τραπεζικὴ δικτατορία, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον!!!
Συνέχεια

Ἡ μεγάλη προπαγάνδα περὶ μειώσεως τοῦ χρέους

Ἡ μεγάλη προπαγάνδα περὶ μειώσεως τοῦ χρέουςΔὲν ὑπάρχουν λόγια νὰ περιγραφῇ ἡ προπαγάνδα τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς τραπεζοκρατίας περὶ μειώσεως τοῦ χρέους, καθὼς καὶ κάθε ἀπόπειρα προπαγάνδας. Συνέχεια

Καμμένος – Μᾶνος δεμένοι μέ …ἀοράτους ἱστούς;

Καμμένος - Μᾶνος δεμένοι μέ ...ἀοράτους ἱστούς;

Ἀκόμη μία ἔρευνα τοῦ Χατζησάββα ἔρχεται στὸ φῶς γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ παραμέτρους ποὺ ἀγνοούσαμε.
Σήμερα μαθαίνουμε, γιὰ παράδειγμα, σχετικὰ μὲ κάποιους δεσμοὺς ποὺ ἔδεναν καμμένο-Μαυρῖκο. 
Ἐὰν ἀληθεύῃ ἡ ἑταιρική-μετοχικὴ σχέσις τους, στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Μαυρίκου, τότε πολλὰ ἀνατρέπονται καὶ κάποιοι (ὀνόματα δὲν λέμε) θὰ κληθοῦν νὰ δόσουν λεπτομερεῖς ἐξηγήσεις συντόμως. Ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ὁ ἐκδότης …σιώπησε διὰ παντός. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ἀλληλοδιαπλοκῆς ἐκδοτῶν-πολιτικῶν ἔχει περάση στὴν φάσιν τῆς ἀποσυνθέσεως καὶ βρωμᾶ, μεταδίδει τὴν μόλυνσιν καὶ μᾶς ὑποχρεώνει ὅλους μας Συνέχεια

Ἡ Ψωροκώσταινα καὶ τὸ καταστροφικὸ χρέος

Διαβάζοντας τὴν πρόσφατο δημοσίευσι τῆς γερμανικὴς ἐπιτροπῆς, ποὺ ἐδημοσιεύθησαν στὴν Handelsblad, γιὰ τὰ λάθη ποὺ ἔγιναν μὲ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους καὶ πῶς στὴν οὐσία ὅλα τὰ χρήματα ἐξοδεύθησαν γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ εὐρωπαϊκὲς τράπεζες, θυμήθηκα τὸν Eric Tussaind.
Τὸν Βέλγο καθηγητή, ἄλλοτε συνεργάτη τῆς ζωῆς Κωνσταντοπούλου, ὁ ὁποῖος ἔκανε μιὰ τεράστια προσπάθεια καὶ σχεδὸν κατάφερε νὰ ἀποδείξῃ πὼς τὸ τεράστιο ἑλληνικὸ χρέος εἶναι «παράνομο καὶ ἀπεχθές»!;
Καὶ ἐδέχθη τότε μίαν πολὺ βρώμικη ἐπίθεσι, μὲ μία σειρὰ ἀπὸ δημοσιεύματα, ποὺ ἑστίασαν στὴν ἐνδυματολογικὴ κριτικὴ –μιλώντας γιὰ ἕναν κύριο «μὲ σανδάλια καὶ ἀλογοουρά», ποὺ μόνον «μειδιάματα προκαλεῖ στὸν χῶρο τοῦ κοινοβουλίου»! Συνέχεια

Ἀπεχθὲς καὶ ἐπαχθὲς χρέος

Ἀπεχθὲς καὶ ἐπαχθὲς χρέοςΤί ἀπέγιναν τά περυσινά βαρύγδουπα μεγάφωνα τῶν ἡρώων Καμμένου, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη  κι ὅλων τῶν συριζομπαχαλαίων κυβερνητικῶν καὶ μή, για τὸ ἐπαχθές κι ἀπεχθές χρέος, πού μᾶς εἶχαν φορτώση οἱ γερμανοτσολιάδες;
Ποῦ εἶσαι ἐσύ ὀπαδέ τοῦ «τρώω καί δέν πληρώνω»;
Ποῦ εἶναι τό κίνημα τῆς μεγάλης Βαλαβάνη (ποὺ σήκωσε ἀπὸ τὴν τράπεζα τὰ λεφτά της, ὅταν τῶν ἄλλων παγιδεύτηκαν) τοῦ «δὲν πληρώνω, δὲν πληρώνω»;
Συνέχεια