Διατὶ δημοκρατία σημαίνει μόνον Χρέος!!!

Κάτι λοιπὸν ἀναζητοῦσα στὸ διαδίκτυον κι ἔπεσα ἐπάνω στὸ μπουμπούκιον καὶ στὶς κορῶνες του, ποὺ μαζὺ μὲ διαφόρους ἄλλους ἐπίσης δημοκράτες, ἐν τελῶς δημοκρατικά, συζητοῦσαν καὶ συμφωνοῦσαν στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸν κοινότατον τόπο συμφωνίας τους: τὸ «χρέος»!!! Διότι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀμφισβητεῖ τὴν ὕπαρξίν του, ἀλλά, ὅλοι, ἀπὸ κάθε πλευρὰ καὶ …«ἰδεολογία» καὶ παράταξιν πρῶτα συμφωνοῦν στὴν ὕπαρξίν του καὶ μετὰ …διαπραγματεύονται!!!
Ἀκόμη καὶ ἡ μανδὰμ ζωή, μὲ τὴν περίφημο ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ «χρέους» ἀπεφάσισε πὼς εἶναι ὑπαρκτὸν καὶ μόνον κατὰ κάτι …ἐλάχιστα δισεκατομμύρια ὑπερκοστολογημένον.
Ἡ πιθανότης νὰ εἶναι ἀνύπαρκτον δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ …«μυαλό» τῶν παπαγάλων αὐτῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἐκπροσωποῦν κι ἐκφράζουν τὴν τραπεζικὴ δικτατορία, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον!!!
Συνέχεια

Καμμένος – Μᾶνος δεμένοι μέ …ἀοράτους ἱστούς;

Καμμένος - Μᾶνος δεμένοι μέ ...ἀοράτους ἱστούς;

Ἀκόμη μία ἔρευνα τοῦ Χατζησάββα ἔρχεται στὸ φῶς γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ παραμέτρους ποὺ ἀγνοούσαμε.
Σήμερα μαθαίνουμε, γιὰ παράδειγμα, σχετικὰ μὲ κάποιους δεσμοὺς ποὺ ἔδεναν καμμένο-Μαυρῖκο. 
Ἐὰν ἀληθεύῃ ἡ ἑταιρική-μετοχικὴ σχέσις τους, στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Μαυρίκου, τότε πολλὰ ἀνατρέπονται καὶ κάποιοι (ὀνόματα δὲν λέμε) θὰ κληθοῦν νὰ δόσουν λεπτομερεῖς ἐξηγήσεις συντόμως. Ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ὁ ἐκδότης …σιώπησε διὰ παντός. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ἀλληλοδιαπλοκῆς ἐκδοτῶν-πολιτικῶν ἔχει περάση στὴν φάσιν τῆς ἀποσυνθέσεως καὶ βρωμᾶ, μεταδίδει τὴν μόλυνσιν καὶ μᾶς ὑποχρεώνει ὅλους μας Συνέχεια

Ἦταν νά καταγγελθῇ ἡ δανειακή σύμβασις;

Ἦταν νά καταγγελθῆ ἡ δανειακή σύμβασις;Καί τί ἔγινε βρέ παιδιά; Ποῦ τό …χάσαμε τό …παραμῦθι;

Ἑλληνόφωνοι γραικῦλοι ἔλαβαν ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, μὲ τὸν ὁρο νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ τὶς δανειακὲς συμβάσεις καὶ τὶς συμβάσεις ποὺ μᾶς κρατοῦν ἐν δουλείᾳ! Συνέχεια

Δημιουργία ἐπιτροπὴς ἐλέγχου δημοσίου χρέους.

Ἡ προσπάθεια συστάσεως ἐπιτροπῆς ἐλέγχου γιὰ τὸ δημόσιον χρέος, εἶναι μία ὑπόθεσις ποὺ ὀφείλουμε νὰ μᾶς ἀφορᾶ ὅλους. Φωνάζουμε, ἀγανακτοῦμε, ἴσως καὶ νὰ ἀπειλοῦμε, ἀλλά παραμένουμε στὰ τοῦ παρατηρητοῦ. Ἀγνοοῦμε καὶ τὰ μεγέθη τῶν έλλειμμάτων, καὶ τὰ ἀλληλοεμπλεκόμενα συμφέροντα καὶ τὰ πρόσωπα. Ὑποθέτουμε, ἐκτιμοῦμε, συμπεραίνουμε… Στοιχεῖα; Συνέχεια

ΣτΕ κατὰ Ῥαγκούση ἤ κατὰ ΠΑΣΟΚ;

Χὲ χὲ χὲ……

Πολὺ διασκεδαστικὸ τελικῶς!

Ἀδίκως τρέχαμε καὶ φωνάζαμε καὶ παρακαλούσαμε νὰ ἀκουστῇ ἡ φωνὴ τῆς (ἀπὸ χρόνια μᾶλλον νεκρῆς) κοινῆς λογικῆς!!!

Βέβαια τίθεται κι ἕνα σοβαρό ἐρώτημα:

Ὁ Ῥαγκούσης ἀκυρώνεται ἤ τὸ ΠΑΣΟΚ;

Γιὰ νὰ δοῦμε ἔργα ΠΑΣΟΚ καὶ ἔργα Ῥαγκούση καὶ νὰ προσπαθήσουμε νὰ καταλάβουμε:

Συνέχεια