Διατὶ δημοκρατία σημαίνει μόνον Χρέος!!!

Κάτι λοιπὸν ἀναζητοῦσα στὸ διαδίκτυον κι ἔπεσα ἐπάνω στὸ μπουμπούκιον καὶ στὶς κορῶνες του, ποὺ μαζὺ μὲ διαφόρους ἄλλους ἐπίσης δημοκράτες, ἐν τελῶς δημοκρατικά, συζητοῦσαν καὶ συμφωνοῦσαν στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸν κοινότατον τόπο συμφωνίας τους: τὸ «χρέος»!!! Διότι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀμφισβητεῖ τὴν ὕπαρξίν του, ἀλλά, ὅλοι, ἀπὸ κάθε πλευρὰ καὶ …«ἰδεολογία» καὶ παράταξιν πρῶτα συμφωνοῦν στὴν ὕπαρξίν του καὶ μετὰ …διαπραγματεύονται!!!
Ἀκόμη καὶ ἡ μανδὰμ ζωή, μὲ τὴν περίφημο ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ «χρέους» ἀπεφάσισε πὼς εἶναι ὑπαρκτὸν καὶ μόνον κατὰ κάτι …ἐλάχιστα δισεκατομμύρια ὑπερκοστολογημένον.
Ἡ πιθανότης νὰ εἶναι ἀνύπαρκτον δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ …«μυαλό» τῶν παπαγάλων αὐτῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἐκπροσωποῦν κι ἐκφράζουν τὴν τραπεζικὴ δικτατορία, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον!!!

29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας

9 Φεβρουαρίου 1824. Τὸ πρῶτο μας …δάνειον!!!

Καραγκιοζιλίκια; Μπᾶ… κάτι χειρότερον.
Συμμορία εἶναι καὶ ἡ ὀμερτὰ εἶναι τέτοια, ποὺ ἐὰν τὴν παραβοῦν θὰ εὑρεθοῦν ἐκτὸς …ἀμοιβολογίου!!!

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ …χρῆμα!!!

Ἔλεγε λοιπὸν τὸ μπουμπούκιον (ποὺ λίγες ἡμέρες πρὶν ἦταν προσκεκλημένος στὸ παραμάγαζο τῶν Rothschild, ὡς ὁμιλητής, ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα εἶχε δηλώση δημοσίως τὴν μεταμέλειά του γιὰ τὴν …ἀντι-ἑβραϊκὴ στάσιν του) πὼς θὰ μπορέσουμε νὰ διαφύγουμε τῶν μνημονίων ὅταν θὰ μποροῦμε νὰ …δανειζόμεθα μόνοι μας!!!
Ναί, ναί… ὅταν θὰ μποροῦμε νὰ δανειζόμεθα μόνοι μας…
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ ἀνύπαρκτόν τους μυαλὸ ἡ πιθανότης νὰ ὑπάρχῃ μία χώρα δίχως δανεισμούς…

Συζητᾶμε γιὰ τεραστίου …ἠθικοῦ διαμετρήματος ἄτομα…
Ἄτομα ποὺ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ὑπάρξουν ἀναμασσοῦν τόσα πολλὰ ψέμματα, ποὺ καταλήγουν νὰ τὰ θεωροῦν ὡς πραγματικότητα. Αὐτὴ εἶναι ἡ …ἠθική τους!!!

Αὐτὰ γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε, ὅσο μποροῦμε, πὼς ναί, δημοκρατία δίχως χρέος δὲν ὑπάρχει.
Νὰ καταλαβαίνουμε ἐπίσης πὼς ὅταν κάποιος ἡγέτης μεριμνᾷ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ κατὰ τῶν τοκογλύφων διώκεται καὶ ἐξαφανίζεται, ἀπὸ τοὺς …νταβατζῆδες τῆς δημοκρατίας!!! (Βλέπε Καντάφι, Σαντάμ, Μιλόσεβιτς, Ἄσαντ καὶ ὁσονούπω πολλοὺς ἀκόμη…!!!)


Γιὰ λόγους λοιπὸν ἠθικῆς καὶ τάξεως καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς πατριωτικὸ (κατὰ ζαχαριάδη), νόμιμον (κατὰ γεωργιάδη), ἀναγκαῖον (κατὰ τοὺς λοιποὺς συνομιλητές) εἶναι ἡ διαπραγμάτευσις τοῦ «χρέους», ἡ «ἀξιολόγησις» τῶν κουδουνισμένων καὶ ἐν τέλει ἡ ἐπαν-ἀναγνώρισις μίας ἀπάτης, ἀπολύτως ἀνισχύρου, ἀλλὰ πάντα μὲ νόμους (ποὺ ἐπίσης ἡ ἰδία συμμορία ψηφίζει) θεσμοθετημένη.
Καὶ δὲν θὰ ὑπάρξη, μὲ αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα, ὅσο καὶ νὰ ψάξουμε, κάτι ἢ κάποιος ποὺ νὰ τολμήσῃ νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὸ μεγάλο ἀφεντικό τους, ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν, εἶναι οἱ τοκογλῦφοι.

Φιλονόη

Ὅλη ἡ ἐκπομπή:

 

 

 

 

Leave a Reply