Δεύτερος γύρος μὲ Μακρὸν – Λεπὲν

Μακρὸν καὶ Λεπὲν περνοῦν στὸν Δεύτερο Γύρο τῶν Γαλλικῶν ἐκλογῶν…!!!

«Ἱστορικῆ ἡμέρα» γιὰ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρώπη, ἐχαρακτήρισε ἐχθὲς ἡ Marine Le Pen τὰ ποσοστὰ τοῦ κόμματός της, στὸν πρῶτο γύρω τῶν ἐχθεσινῶν ἐκλογῶν.

Σύμφωνα μὲ τὶς πρῶτες δηλώσεις της , «εἶναι καιρὸς να ἀπελευθερωθῇ ὁ γαλλικὸς λαὸς ἀπὸ τὶς ἀλαζονικὲς ἐλίτ» καὶ ὅτι στὸν δεύτερο γύρο θὰ δοθῇ ἕνα τέλος στὰν «ἄγρια παγκοσμιοποίηση».

Ἂς σημειώσουμε τὸ γεγονὸς πὼς τὸ «ἀουτσάιντερ» τῆς ἀριστερᾶς, ὁ Μελανσόν, δηλώνει ἤδη γιὰ ψῆφο κατὰ συνείδηση στοὺς ψηφοφόρους του, κατὰ τὸν δεύτερο γύρο!

Τελικὰ ἔχουν πολλὰ κοινὰ αὐτοὶ οἱ δύο καὶ κυρίως τὸ «ἄχτι» τους γιὰ τὴν Εὐρώπη, ὅπως ἐξελίχθηκε!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply