Ὑπόθεσις Γεωργίου καὶ δικό μας χρέος

Νὰ ξέρετε πὼς ἀκόμη κι ἐὰν ἀθῳωθῇ ἢ ἐὰν ἀναβληθῇ ἡ Δίκη τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε μέχρι τέλους γιὰ νὰ καταδικασθῇ γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ διέπραξε εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος μας.
Ἕνα ἔγκλημα ποὺ μᾶς ἔφερε τὸ ΔΝΤ μὲ ψεύτικα στοιχεῖα, γιὰ τὸ ἔλλειμμα οτῦ 2009 
τὸ ὁποῖον παρουσίασαν στὸ 15,1% ἀπὸ τὸ 4%, ποὺ ἦταν πραγματικά.

Μιλὰμε γιὰ σοβαρὸ ἔγκλημα, ποὺ θὰ τὸ πληρώνουμε γιὰ ὅλην μας τὴν ζωή, ἀλλὰ καὶ συνολικότερα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τῆς Ἑλλάδος μας!

Κι ὅπως βλέπετ τελικῶς, ὅλοι τὸν καλύπτουν, ἀπὸ  ὅλες τὶς Κυβερνήσεις (πρῴην καὶ νῦν), ἀπὸ τὸ 2010 μέχρι καὶ σήμερα…

Φθάνει πιά!
Δὲν πάει ἄλλο!
Δὲν εἴμαστε ὅλοι κορόιδα!!!

Ὅλοι νὰ παρευρεθοῦμε στὴν Δίκη του, στὶς 31 Ἰουλίου τοῦ 2017, στὶς 9:00 στὸ Ἐφετεῖον!!! 

Ἐὰν ἀποφασισθῇ πὼς εἶναι ἔνοχος, διαγράφονται ὅλα τὰ Μνημόνια, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ νόμοι, ποὺ σὰν ἀποτέλεσμα αὐτῶν ἔως σήμερα ἔχουν ψηφισθῇ, καθὼς ἐπίσης διαγράφεται καὶ ὅλο τὸ παράνομον χρέος…!

Γιὰ τὴν Ἱστορία:

Τὴν περίοδο 1989 – 2010 ὁ Γεωργίου ὑπῆρξε στέλεχος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου..
Τὰ συμπεράσματα δικά σας γιὰ τὸ ἐὰν ἦσαν ὅλα σχεδιασμένα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ὁδηγήσουν ἔως ἐδῶ ποὺ φθάσαμε σήμερα.

Σταματόπουλος Δημήτριος

(Visited 92 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπόθεσις Γεωργίου καὶ δικό μας χρέος

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπόθεσις Γεωργίου καὶ δικό μας χρέος – ONLINE-PRESS

Leave a Reply