Γιά τήν Ἑλλάδα;

«Γιὰ τὴν Ἑλλάδα».
Ὁ μεγαλύτερος μῦθος τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος.

Σὰν σήμερα τὸ 1992 στοὺς Ὀλυμπιακοὺς τῆς Βαρκελώνης ὁ Πῦῤῥος Δῆμας παίρνει τὸ χρυσὸ μετάλλιο στὰ 82,5 κιλὰ τῆς ἄρσεως βαρῶν.
Στὰ μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα ἀπὸ τὸ ζετέ, δηλαδὴ τὸν παλμὸ ποὺ ὁλοκληρώνεται σὲ δύο κινήσεις, ὁ Δῆμας φαίνεται νὰ φέρνῃ τὴν μπάρα στοὺς ὤμους, νὰ κοντοστέκεται, νὰ κραυγάζῃ «γιὰ τὴν Ἑλλάδα», καὶ μὲ τὴν δύναμη ποὺ τοῦ δίδει ὁ ἱερὸς ὅρκος, νὰ τεντώνῃ νικηφόρα τὰ χέρια.
Συνέχεια

Ζωοφιλία. Τὸ ἀναγκαῖον κριτήριον τοῦ …ἀνθρωπιστοῦ!!!

Ἕνας κρετινισμὸς ἐφηβικοῦ πόστερ διαχέεται σὰν πανούκλα στὸ διαδίκτυο. Φορεῖς του φθηνιάρηδες προπαγανδιστὲς καὶ ἠλίθιοι ποὺ τὰ πιστεύουν.

Συνέχεια

Ἱστορική διερεύνησις ἐγκλημάτων ὁλοκληρωτισμοῦ;

Ὅποιος ἔχει χάψῃ ὅτι τὸ τάχα μου «συνέδριο» στὴν Ἐσθονία γίνεται γιὰ τὴν καταδίκη τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Ναζισμοῦ καὶ τοῦ Κομμουνισμοῦ, εἶναι ἱστορικὰ ἀγράμματος καὶ βλὰξ ἢ τὸν παριστάνει, ὁπότε εἶναι ἀπατεών.

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἐσθονίας, γιὰ δευτέρα φορὰ μέσα σὲ τρία χρόνια, βοᾶ γιὰ τοὺς πραγματικοὺς σκοπούς. Ἡ Βαλτικὴ εἶναι τὸ ἀντικείμενο μιᾶς μακραιωνίου γεωπολιτικῆς διελκυστίνδος μεταξὺ Γερμανίας – Ῥωσσίας. Εἴτε μὲ τὸν Κάιζερ καὶ τὸν Νικόλαο, εἴτε μὲ τὸν Χίτλερ καὶ τὸν Στάλιν, εἴτε μὲ τὴν Μέρκελ καὶ τὸν Ποῦτιν. Ἡ τέλεσις Συνέχεια

Ὑπάρχει ἔγκλημα πού δέν …«δικαιολογοῦν» κάτι δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο;

Ξέρεις τί εἶναι νά περπατᾷς ἐπάνω ἀπό τό μεγαλύτερο πετρελαϊκό ἀπόθεμα τοῦ πλανήτου κι ἀντί νά τό ἔχῃς στά χέρια σου, νά κάνῃς τά ντῆλ σου μέ τούς Ἀμερικανούς, ἐσύ νά τό δίδῃς τζᾶμπα -μεῖον τὸ «κάτι τίς» σου,- κι αὐτοί νά σέ ἀνακηρύξουν ἰσόβιο Πρόεδρο, νά ἱδρύσῃ κι ἕνα Ἵδρυμα Ἐσκομπὰρ –λέμε τώρα,- στὴν Νέα Ὑόρκη, καί νά φωτογραφίζεσαι μέ τούς προέδρους τῶν ΗΠΑ, τούς ἀστέρες τοῦ Χόλλυγουντ καί τήν οἰκογένεια Ῥοκφέλερ, ἀντί λοιπόν γιά ὅλα αὐτά τά μεγαλεῖα, νά τό ἔχουν οἱ Τσαβίστας καί νά κάνουν μέ αὐτό κοινωνική πολιτική; Συνέχεια

Φανερὰ καὶ κρυφὰ …χρέη!!!

Μία ἀπορία…
Στήν ἀναθεώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἀπό τόν Γεωργίου ἔχει συνυπολογισθῇ ἡ ὑπόθεσις τοῦ SWAP πού συμφώνησε ὁ Σημίτης μὲ τὴν Goldman Sachs;
Ξςρρουμε ὅτι τό κόστος του ἔχει ὑπολογισθῇ γύρω στά 5.1 δισεκατομμύρια εὑρῶ, καθώς καί ὅτι ἦταν μυστικὸ -ὁ ὁρισμὸς τῶν Greek Statistics, αὐτὴν τὴν φορὰ βέβαια μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ διεθνοὺς πιστωτικοῦ συστήματος, ποὺ ἔφτιαξε τὸν ἀπαξιωτικὸ νεολογισμὸ greek statistics.
Ἐρωτῶ λοιπὸν εὐθέως.

Συνέχεια