Θερμότατον θέρος πρὸ τῶν πυλῶν

Μπαίνουμε λοιπὸν στὴν κρισιμοτέρα φάση!!!

«Ἡ Ἀθήνα διεμήνυσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθῇ ὁποιανδήποτε πρόταση ποὺ δὲν θὰ δίδῃ ὁριστικὴ λύση καὶ δὲν θὰ ἐγγυᾶται τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος, μὲ βιωσίμους ὅρους, στὶς ἀγορές.».

Οἱ Γερμανοὶ τὸ ἔχουν κάνει γνωστό, πρὸς κάθε κατεύθυνση, πὼς δὲν θὰ δεχθοῦν ὁποιδήποτε «κούρεμα» χρέους.
Ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ πιθανὴ μορφή, τὴν ἐπιμήκυνση, σκοπεύουν νὰ τὴν συνδέχουν μὲ νέο δάνειο-μνημόνιο, γιὰ τὶς πιθανὲς ἀπώλειες ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν ἐπιτοκίων.

Ἡ κυβέρνησις πάλι, βιαστικά, πῆρε θέση μὲ συμβιβαστικὸ ὕφος, μιλώντας γιὰ πολιτικὴ λύση.
Λύση ποὺ οἱ Γερμανοί, ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες (ἐκτὸς κι ἐὰν ἐπέμβουν οἱ Ἀμερικανοί), δὲν ἐπρόκειτον νὰ προσφέρουν, μὲ ἀποτέλεσμα πλέον ὅλα τὰ κομμάτια τοῦ πᾶζλ νὰ μπαίνουν στὴν τελική τους θέση.

Ὅλα αὐτὰ ὅμως συμβάλλουν στὴν δημιουργία ἑνὸς πολὺ «θερμοῦ» καλοκαιριοῦ.
Ἂς εἴμαστε λοιπὸν σὲ ὑφίστη ἑτοιμότητα!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply