Χάθηκαν τά …«ἀνθρώπινα δικαιώματά» σου;

Σπεῦσε στὸν πSoros, δήλωσέ το καὶ θὰ τὰ …σώσης!!!
Τὸ ἵδρυμά του ζητᾶ ἀπὸ τοὺς περιθωριοποιημένους (ποιός ἦλθε;), τοὺς ἀδικημένους (ἀπό ποῦ ἦλθε;), τοὺς μειωνοτικοὺς (περιλαμβάνονται καί οἱ Βορειοηπειρῶτες;), τοὺς θιγέντες, τοὺς καταδιωχθέντες, τοὺς τέλος πάντων ὁποιουσδήποτε αἰσθάνονται πὼς καταπατῶνται τὰ ἀνθρώπινά τους δικαιώματα, νὰ στραφοῦν στὰ ἱδρύματα τοῦ …«σωτῆρος» αὐτοῦ καὶ νὰ καταθέσουν τὶς καταγγελίες τους.

πηγὴ

Ὤ, τὶ κόσμος μαμά…!!!

Κοινῶς;
Ὀ τῦπος ποὺ σακάτεψε οἰκονομικῶς τὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς χῶρες τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου…
Ὁ τύπος ποὺ ἀποκτᾶ ὑπερκέρδη ὅταν στοιχηματίζῃ, βάσει τῶν πληροφοριῶν ποὺ λαμβάνει ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του, τὰ ὁποία σχεδιάζουν τὶς διάφορες γενοκτονίες, τοὺς πολέμους καὶ τὶς λεηλασίες τοῦ πλανήτου…
Ὁ τύπος ποὺ ὑποστηρίζει τὸν ἀποπληθυσμό, τὴν ἐπικράτησιν τῆς νέας τάξεως καὶ τὴν μία παγκόσμια διακυβέρνησιν, ἀνησυχεῖ, λέει, γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά σου.
Κι ἐσὺ τρέχεις…
Πιό χαμάλης ποῦ;

Φιλονόη

(Visited 78 times, 1 visits today)
Leave a Reply