Ἰσλαμική, βιαία καί χωρίς …Εὐρωπαίους Εὐρώπη;

 

Βίντεο μὲ τοὺς δράστες να κινοῦνται στὸν δρόμο ἀπολύτως ψύχραιμοι, σὰν νὰ πήγαιναν βόλτα, λίγο πρὶν νὰ ἀρχίσῃ ἡ σφαγὴ σὲ πὰμπ καὶ ἑστιατόρια τῆς Νοτίου Ὄχθης τοῦ Τάμεση, ἔφερε στὴν δημοσιότητα ἡ βρεταννικὴ ἐφημερὶς Εxpress.

Εἰκόνες ποὺ ἐπιβάλλουν να ἀντιληφθοῦμε τὸ προφανές.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, δὲν κινοῦνται σὰν νὰ εἶναι στὸ σπίτι τους. Εὑρίσκονται στὸ σπίτι τους.

Εἶναι γεννημένοι στὶς χῶρες αὐτὲς καὶ μεγάλωσαν στοὺς δρόμους αὐτούς.

Σύμφωνα μὲ τὰ πιστεύω τους, προσωπικὰ ἀλλὰ καὶ συνολικῶς τοῦ ἰδίου τοῦ Ἰσλᾶμ, ἔχουν τὸ δικαίωμα, ἐὰν ὄχι τὴν ὑποχρέωση, νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ θεωροῦν πρέπον καὶ σωστὸ γιὰ τὴν πίστη τους.
Ὅσο δὲ θὰ αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τους στὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις, τόσο θὰ αὐξάνεται καὶ ὁ ἀριθμὸς παρομοίων ἀποκρουστικῶν δράσεων.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἁπτὴ πραγματικότης καὶ σὲ ἐμᾶς ἐπαφίεται τὸ ἐὰν θὰ τὸ σταματήσουμε ἔγκαιρα.

Διαφορετικὰ δὲν θὰ ἔχουμε κάποιο δικαίωμα, οὔτε μᾶλλον τὴν δυνατότητα, νὰ διαμαρτυρόμεθα, ὅταν θὰ γίνουν πλειοψηφία.

Ἡ νὰ δοῦμε τὰ παιδιά μας νὰ μεγαλώνουν σὲ καθεστὼς ἰσλαμικῆς σαρίας.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply