Ὑπερηφανείας ἑορτή;

Ἒ τώρα πεῖτε μου: Εἶναι pride;
Εἶναι δηλαδή ὑπερηφάνεια αὐτό τό πράγμα βρέ παιδιά;

Ἀπό πότε τό σούρσιμο στά τέσσερα καί οἱ σεξουαλικές προτιμήσεις, τά προσωπικά δεδομένα δηλαδὴ τοῦ κάθε ἑνός, χαρακτηρίζονται ὡς …ὑπερηφάνεια κι ὄχι ὡς αὐτοδιασυρμός;

Σὲ λίγο θὰ μᾶς τὴν «βγοῦν» καὶ ἄλλοι καὶ θὰ μᾶς παρουσιάζουν ὡς ὑπερηφάνεια τὸ νὰ ἀφοδεύουμε στοὺς δρόμους!!!

Δὲν μὰς ἐνδιαφέρουν οἱ ἐρωτικὲς ἢ ἀφοδευτικές τους προτιμήσεις, ἀλλὰ μᾶς ἐνδιαφερει πὼς αὐτὸ ποὺ κάνουν δημοσίως προσβάλλει καὶ τοὺς ἰδίους καὶ τὴν δημοσία αἰδῶ.

Καὶ παρακάτω τὸ σχόλιο τῆς Liba Angelidu, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀντέγραψα τὴν φωτογραφία:

Evropa nechape, proc Rusko nechce prijmout tyto hodnoty…..
ἡ Εὐρώπη δὲν καταλαβαίνει, γιατὶ ἡ Ῥωσσία δὲν θέλει νὰ ἀποδεχθῇ αὐτὶς τὶς «ἀξίες».

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

(Visited 160 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπερηφανείας ἑορτή;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (α) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply